12 czerwca 1987. Jan Paweł II na Westerplatte

Spotkanie z młodzieżą na Westerplatte 12 czerwca było jednym z najważniejszych punktów pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 8–14 czerwca 1987 r. Była to trzecia wizyta papieża w Polsce, ale pierwsza w Trójmieście. 11 czerwca Jan Paweł II odprawił mszę św. na Skwerze Kościuszki w Gdyni, dzień później na Zaspie w Gdańsku.

Zdjęcia: Wojciech MIlewski

westerplatte1

 

westerplatte 2Jednak na młodych ludziach największe wrażenie zrobiły słowa papieża na Westerplatte: Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie”.

Władze PRL zapraszając w 1987 r. papieża do złożenia wizyty w Polsce zakładały sukces propagandowy. Biuro Polityczne KC PZPR ustaliło, aby  akcentować wątki zbieżne w wypowiedziach papieża i władz, jak normalizacja, pokojowe współistnienie, porozumienie narodowe i poprawne relacje Państwo – Kościół. Działacze partii srogo się zawiedli.

Rok po spotkaniu na Westerplatte młodzi stoczniowcy rozpoczęli strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, który wsparli studenci.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę