Historia. 11 stycznia 1999. Walka o media

11 stycznia 1999 r. zakładowa „Solidarność” w Polskim Radio SA weszła w spór zbiorowy z zarządem radia i powołała komitet strajkowy. Główne postulaty dotyczyły wzrostu płac realnych, dyskryminowania niektórych grup zawodowych oraz niedotrzymania porozumień o zwolnieniach grupowych.

13 stycznia 1999 r. stanowisko w tej sprawie zajęła Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. W dokumencie czytamy: „Komisja Krajowa NSZZ »Solidarność« uważa, że polskie media publiczne, zawłaszczane przez jedną opcję polityczną, nie spełniają swojej podstawowej roli informacyjnej. Radio i telewizja zarządzane przez SLD i PSL przy współpracy z Unią Wolności zostały wprzęgnięte w partyjny system propagandowy. Prowadzi to nie tylko do zafałszowania informacji, ale uderza także w samych dziennikarzy mediów publicznych, którzy nie mogą w godny sposób wykonywać swojej pracy, mającej przecież charakter służby publicznej. Komisja Krajowa NSZZ »Solidarność« zwraca się więc do władz AWS o podjęcie zdecydowanych, szybkich i skutecznych działań mających uzdrowić sytuację w Polskim Radiu S.A. i Telewizji Polskiej S.A.”. Jak widać, historia często zatacza koło. Minęło 16 lat i właściwie nic się nie zmieniło. Te same środowiska polityczne dzierżą władzę w mediach publicznych, a propaganda dominuje nad uczciwą informacją.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę