11 listopada w PRL

W okresie PRL święto niepodległości 11 listopada było nielegalne. Zastąpiono je świętowaniem 22 lipca rocznicy wydania manifestu PKWN. Pierwsze duże społeczne manifestacje w Święto Niepodległości odbyły się 11 listopada 1978 r. Inicjatorem tej nowej formy działalności opozycyjnej był Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela na czele z Wojciechem Ziembińskim, Leszkiem Moczulskim i Andrzejem Czumą. Marsze odbyły się Krakowie, Warszawie i Gdańsku, przed pomnikiem króla Jana III Sobieskiego. Organizatorami byli m.in. Aleksander Hall, Dariusz Kobzdej i Tadeusz Szczudłowski. Podobne pochody w kolejnych latach były brutalnie rozpędzane przez ZOMO. Jedynie w latach 1980 i 1981 władze wydały zezwolenie na manifestacje „S” w dniu 11 listopada. Dopiero po rozpoczęciu rozmów Okrągłego Stołu, decyzją Sejmu 15 lutego 1989 r. przywrócono Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada. Z roku na rok obchodzimy je coraz liczniej i radośniej, w Gdańsku m.in. podczas Parady Niepodległości, która kończy się… przed pomnikiem Jana III Sobieskiego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę