100 tys. bez pracy na Pomorzu

102 656 osób (12 proc.) pozostawało bez pracy w woj. pomorskim na koniec lipca br. 46 proc. z nich to osoby długotrwale bezrobotne. W tym czasie do urzędów pracy zgłoszono 4884 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej – podał Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. W lipcu w ramach zwolnień grupowych zajęcie straciło 111 pracowników. Jednocześnie pracodawcy zdecydowali się powierzyć pracę 404 osobom z zagranicy, przede wszystkim z Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Liczba osób bezrobotnych powyżej 100 tys. na Pomorzu utrzymuje się od października 2011 r.

Zauważalne jest utrzymywanie się geograficznego zróżnicowania problemu braku pracy w regionie. Najwyższa stopa bezrobocia w lipcu utrzymywała się na Żuławach i Powiślu – w powiecie nowodworskim wynosiła 25,3 proc., sztumskim – 24 proc., malborskim – 23,4 proc.

Natomiast najniższy poziom bezrobocia w lipcu utrzymywał się w Trójmieście: w Sopocie było to 4,1 proc., w Gdyni 5,7 proc., a w Gdańsku 5,8 proc.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę