1 września 1980. Tak rodziła się „Solidarność”

Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Związków Zawodowych w Gdańsku wprowadza się do tymczasowej siedziby przy ulicy Marchlewskiego 13 (obecnie ul. Dmowskiego).

Od wczesnych godzin porannych tłumy ludzi odwiedzają siedzibę nowotworzonego Związku, chcąc się dowiedzieć, jak tworzyć struktury związkowe w zakładach pracy. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych delegaci załóg spotkali się z Prezydium MKZ.

Powołany zostaje także Społeczny Komitet Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku.

3 września 1980 roku gdański MKZ ustala zasady tworzenia nowych związków oraz powołuje swoich ekspertów. Są to Jacek Kuroń, prof. Edward Lipiński i Lech Kaczyński. Ustalono także najważniejsze zadania Związku:

1. Kontrola realizacji zawartych porozumień,

2. Dążenie do stanu prawnego, w którym NSZZ byłby na równi z innymi związkami stroną przy zawieraniu układów zbiorowych pracy,

3. Wybory do nowych rad zakładowych,

4. Uzyskanie prawa do okresowej kontroli stanowisk pracy pod względem bhp,

5. Wprowadzenie zmian w prawie pracy, przywracających równorzędność pozycji pracownika i pracodawcy,

6. Zmniejszenie rozpiętości płac w gospodarce uspołecznionej przez stałe podnoszenie płac najniższych,

7. Przyznanie NSZZ inicjatywy ustawodawczej w zakresie spraw objętych jego działalnością,

8. Powołanie Wszechnicy Robotniczej.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę