Akcja protestacyjna w Pucku

29 czerwca 2015 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Puckiego, na której Radni przedstawili swoje stanowisko w sprawie połączenia szpitali w Pucku i Wejherowie.

Na spotkaniu byli obecni członkowie NSZZ „Solidarność”, pracownicy obu szpitali i mieszkańcy – ubrani w protestacyjne koszulki, z transparentami i banerami wyrażającymi sprzeciw wobec połączenia obu szpitali, planowanego przez Powiat Pucki i Urząd Marszałkowski.

Podczas Sesji, Radni większością głosów podjęli uchwałę intencyjną, dzięki której Zarząd może prowadzić negocjacje z Urzędem Marszałkowskim w sprawie połączenia obu placówek.

Ostateczna decyzja dotycząca właściwej uchwały zapadnie po zakończeniu wszystkich negocjacji.

Dnia 25 sierpnia br. w sali BHP odbyła się Debata Ekspercka z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy pod hasłem „Konstytucja dla obywateli, nie dla elit„, …
Czytaj więcej...
Dzisiaj weszły w życie przepisy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Czytaj więcej: http://www.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/308169976-Przepisy-o-minimalnych-wynagrodzeniach-pracownikow-medycznych-weszly-w-zycie.html#ap-1
Czytaj więcej...
Zaplanowana na 19 lipca 2017 r. pikieta ratowników medycznych przed Sejmem w Warszawie została odwołana. To efekt zawieszenia protestu przez związkowców po podjęciu rozmów przez …
Czytaj więcej...
W dniach 15-16 lipca br. Regionalna Sekcja Służby Zdrowia pełniła zaszczytną służbę przy grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Czytaj więcej...
NSZZ „Solidarność” zawiesza swój udział w pracach Branżowego Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia. Przyczyną jest „nierespektowanie przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła zasad dialogu społecznego i …
Czytaj więcej...
Kliknij, aby przeczytać:
Czytaj więcej...
KOMUNIKAT W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektów ustaw: „Ustawa o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności” oraz „Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności”,  które …
Czytaj więcej...
W ciągu dwóch dni Sejm uchwalił ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt został przyjęty z tylko …
Czytaj więcej...
  Podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia wykonujących zawody medyczne najpierw zdecydowano o oddzielnym procedowaniu inicjatywy rządowej i obywatelskiej, a …
Czytaj więcej...
7 czerwca br. na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zasadach ustalania minimalnego zasadniczego wynagrodzenia pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. …
Czytaj więcej...