Poseł o utrudnieniach w funkcjonowaniu sanepidu

W praktyce, administracja rządowa w dużej mierze utraciła nadzór nad swymi zadaniami realizowanymi przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych – uważa poseł Aleksander Mrówczyński i pyta, kiedy resort uporządkuje kwestię nadzoru nad terenowymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jak wskazał poseł w interpelacji do Ministra Zdrowia, resort zakładał zmiany w organizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które miały polegać m.in. na przywróceniu tzw. pionizacji organów PIS.

W konsekwencji, jak twierdzi, proponowane zmiany przekształciłyby Inspekcję w organy niezespolonej administracji rządowej podległej Głównemu Inspektorowi Sanitarnymi. Kolejną konsekwencją miało być spowodowanie przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na Inspekcję do jednej części budżetowej.

„O ile zrozumiały wydaje się być przypisany zakres kompetencji nadzoru nad państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym pozostający w gestii różnych szczebli administracji rządowej, absolutnie nielogicznym i wręcz szkodliwym jest łączony nadzór nad państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, który w

zakresie kadrowym należy do właściwego starosty (samorządu), a merytorycznie, hierarchicznie i finansowo podlega państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu (administracji rządowej)”- pisze.

W ocenie posła, powyższa zależność prowadzi do patologii systemu, gdzie w zakresie kadrowym nadzór prowadzi organ – właściwy starosta, który w żadnym stopniu nie odpowiada i nie jest uprawniony do nadzorowania jego działalności merytoryczne. Nie odpowiada także w żadnym stopniu za nadzór nad jednostką administracji publicznej, którą kieruje państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

- To swoiste pomieszanie zakresów działania administracji rządowej i samorządowej (powiatowej) prowadzi obecnie do wielu utrudnień w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, obniżając zarówno społeczną ocenę skuteczności działania tej służby, jak i faktyczną jej sprawność na poziomie działalności państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych – wskazuje.

Jego zdaniem, w praktycznym ujęciu przejawia się to w licznych przypadkach utracenia faktycznego nadzoru nad działaniem powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych. – Oznacza to w praktyce, że administracja rządowa w dużej mierze utraciła dzisiaj nadzór nad swymi zadaniami realizowanymi przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych – dodaje.

W związku z powyższym pyta Ministra, czy i kiedy przewidywane są zmiany legislacyjne, które doprowadzą do uporządkowania kwestii sprawnego nadzoru nad terenowymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę