Pismo Komisji Międzyzakładowej przy WSSE w Gdańsku do Wojewody

Gdańsk, dnia 04.07.2018 r.

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA

PRACOWNIKÓW STACJI

SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

PRZY WSSE W GDAŃSKU

Pan
Dariusz Drelich

Wojewoda Pomorski

 

NSZZ „Solidarność” domaga się równego traktowania wszystkich pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nie możemy zgodzić się na to aby przepisy ustawy dyskryminowały część pracowników biorących udział w realizacji świadczeń zdrowotnych.

Domagamy się zapisów w ustawie z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które zagwarantują podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego zarówno pracownikom „medycznym” jak i „niemedycznym” zatrudnionym w podmiotach leczniczych jakimi są Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Żądamy potraktowania pracowników posiadających wyższe wykształcenie i studia podyplomowe w taki sam sposób  jak tych posiadających specjalizację oraz wskazania budżetu państwa jako źródła finansowania w/w ustawy w jednostkach budżetowych, a NFZ dla zakładów opieki zdrowotnej.

Pracownicy Inspekcji Sanitarnej woj. pomorskiego obawiają się iż brak  środków finansowych na realizację w/w ustawy, może spowodować  realne obniżanie wynagrodzeń poprzez odbieranie pracownikom dodatków stanowiących nieodłączne składniki wynagrodzenia.  Kolejnym etapem może być  redukcja zatrudnienia, a w konsekwencji zagrożone będzie prawidłowe wykonywanie zadań nałożonych na Państwową Inspekcję Sanitarną. W chwili obecnej zarobki w Inspekcji Sanitarnej należą do jednych z najniższych w całej sferze budżetowej i cały czas realnie się obniżają. Już w tym roku porównanie druków PIT wskazywało na obniżenie dochodów w roku 2017 w porównaniu z rokiem 2016.

Z uwagi na mocno zmniejszające się bezrobocie, płace w innych firmach bardzo wzrosły i rosną w dalszym ciągu,  pracownicy odchodzą  z  naszej inspekcji, a nowi nie są w ogóle zainteresowani pracą za tak niskie wynagrodzenie. Powoduje to zwiększoną ilość zadań dla pracowników którzy jeszcze pozostali, ale  nie zawsze są oni w stanie podołać tak dużej ilości obowiązków więc są przemęczeni fizycznie i psychicznie, a w konsekwencji odbija się to negatywnie na ich zdrowiu.

Przykładowe pensje zasadnicze pracowników zatrudnionych w WSSE w Gdańsku wyglądają następująco:

- pomoc laboratoryjna – 1510 zł, wykształcenie średnie

- technik – 1570 zł, wykształcenie średnie + studium pomaturalne

- stażysta – 1590 zł, wykształcenie wyższe

- młodszy asystent – 1700 zł, wykształcenie wyższe i staż pracy

- asystent – 1820 zł, wykształcenie wyższe II stopnia i staż pracy

- Starszy asystent – 1970 zł, wykształcenie wyższe i studia podyplomowe i staż pracy.

Ponadto po uzyskaniu informacji od dyrektora WSSE zaniepokojeni jesteśmy brakiem środków finansowych na działalność Inspekcji Sanitarnej w naszym województwie. Z uwagi na to że ilość badań wykonywanych przez laboratoria Inspekcji Sanitarnej stale się zwiększa, niezbędne są dodatkowe środki finansowe na zakup materiałów koniecznych do prawidłowego wykonywania tych badań, jak również na wymianę, naprawy i konserwację aparatury i sprzętu bez których badania nie mogą być wykonane. Obawiamy się, że taka sytuacja może doprowadzić do ograniczenia badań, likwidacji stanowisk pracy czyli zwalniania pracowników, wreszcie  do ograniczenia lub wręcz całkowitego zaprzestania realizacji zadań statutowych, a w konsekwencji do zwiększenia zagrożenia epidemicznego w naszym województwie.

Związki zawodowe działające przy WSSE w Gdańsku zwracają się z prośbą do Pana Wojewody o pomoc w załatwieniu tych wszystkich problemów z którymi w tej chwili musimy się zmierzyć.

Do wiadomości:

  1. Główny Inspektor Sanitarny
  2. Dyrektor WSSE w Gdańsku
  3. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
  4. Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
Download PDF
Powrót Drukuj stronę