Notatka ze spotkania z nowo powołanym Głównym Inspektorem Sanitarnym

Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” informuje, że w dniu 24 września 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie z nowym Głównym Inspektorem Sanitarnym. Spotkanie odbyło się na prośbę naszej Sekcji, która wystosowała pismo. W potkaniu uczestniczyli:

Jarosław Jan Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny

Grzegorz Hudzik – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Marek Kuciński – Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Dyrektor Biura Głównego Inspektora – Joanna Kalinowka – Morka

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Zywnosci – Monika Jastrzębska

oraz Piotr Kaczmarczyk i Halina Skiba – Wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Saniatrno-Epidemiologicznych.

Na spotkaniu omówiono następujące zagadnienia:

1. Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod nowym kierownictwem

2. Państwowa Inspekcja Sanitarna – nadzór nad bezpieczeństwem żywności

3. Powrót PIS do „pionu”

4. Wynagrodzenia pracowników PIS ( ustawa o kształtowaniu płacy minimalnej)

Główny inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas stwierdził: „Chcę, żeby Państwowa Inspekcja Sanitarna była postrzegana jako instytucja edukacyjno-doradcza, a nie inspekcja restrykcyjna. Zależy mi na tym, żeby opisywać inspekcję sanitarną słowami „autorytet”, „wiedza”, „fachowość”, „pomoc”, „edukacja”. Społeczeństwo, które czuje się bezpiecznie, to społeczeństwo dobrze wyedukowane. Ktoś musi tę edukację prowadzić. Jestem przekonany, że z pomocą 190 pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz 16 tys. pracowników w terenie mogę tego dokonać”. Jedno z zadań to przebudowa sposobu postrzegania społecznego tej inspekcji. Pracownik inspekcji powinien być doradcą przedsiębiorcy. Priorytety obecnego GIS to : – powstrzymanie ruchu antyszczepionkowego . – przygotowanie ustawy o suplementach diety – poprawienie komunikacji – walka z dopalaczami. Nie będzie rewolucji w PIS a zmiany należy robić w sposób rozsądny i w drodze dialogu. Żadne z zadań nadzoru nad żywnością nie zostanie PIS zabrane – oświadczył GIS , potwierdziła to Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia. PIS będzie ściśle współpracował z powstającą Inspekcją Bezpieczeństwa Żywności, powinniśmy mieć dwie kooperujące ze sobą inspekcje, ale tylko dwie. GIS oświadczył również, że: nie będzie likwidacji stacji powiatowych. GIS jest zwolennikiem powrotu PIS do pionu . Podczas spotkania poruszono również sprawę braku środków na realizacje kolejnego etapu ustawy podwyżkowej oraz sprawę nie uwzględnieniu w nowelizacji ustawy pracowników administracyjno-ekonomicznych stacji sanitarno – epidemiologicznych. Podczas spotkania zaproszono GIS na kolejne posiedzenie Rady Sekcji celem szczegółowego omówienia poruszanych podczas spotkania tematów. Termin spotkania zostanie ustalony przez Przewodniczącą Sekcji i Dyrektor Biura Głównego Inspektora. GIS zapewnił, że wraz z współpracownikami chętnie weźmie udział w kolejnym spotkaniu z Radą Sekcji.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę