Komunikat Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”

NSZZ Solidarność upominając się o regulacje płacowe nie tylko dla pracowników medycznych realizuje kolejny krok w drodze do objęcia WSZYSTKICH pracowników zatrudnionych w lecznictwie. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o sposobie ustalania minimalnego zasadniczego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w służbie zdrowia. Przy jednym głosie wstrzymującym parlament uchwalił nowelizację tzw ustawy podwyżkowej. Zmiana ustawy pozwala objąć regulacjami płacowymi pracowników działalności podstawowej – m.in salowe,sanitariuszy,rejestratorki i sekretarki medyczne Przyjęto nowe,wyższe wskaźniki wzrostu wynagrodzeń postulowane przez NSZZ Solidarność oraz zaszeregowanie pracowników do grup zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Ustawa trafi teraz do Senatu. Jeśli senatorowie nie zgłoszą poprawek wtedy potrzebny będzie tylko podpis Pana Prezydenta. Przypominamy że naliczenie podwyżek dla nowo objętych grup pracowniczych ma nastąpić z wyrównaniem od 1 lipca. Poniżej zamieszczamy treść przegłosowanej nowelizacji ustawy z przyjętymi poprawkami

Z poważaniem

Maria Ochman

Download PDF
Powrót Drukuj stronę