Informacja ze spotkania przedstawicieli Rady Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” z Głównym Inspektorem Sanitarnym

Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” informuje, że w dniu 09.05.2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Sekcji z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Ze strony NSZZ „Solidarność” udział wzięli:

Maria Ochman – Przewodnicząca SOZ

Dorota Walczak – Przewodnicząca Sekcji

Halina Skiba – Vice-przewodnicząca Sekcji

Piotr Majcher – Sekretarz Rady Sekcji

Marta Nowak – Członek Rady Sekcji

Ze strony GIS:

Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny

Izabela Kucharska – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Poruszono następujące zagadnienia:

1. Informacje o „pionizacji” Zadaliśmy pytania, jaki jest stan prac nad ustawą o pionizacji (projekt z 19 marca – dla nas niekorzystny; dla przypomnienia: m.in. pracownicy PSSE stają się pracownikami WSSE), i kto jest autorem takich rozwiązań. GIS poinformował, że autorem projektu i przyjętych rozwiązań jest Ministerstwo Zdrowia. Według jego wiedzy ustawa została wycofana z prac legislacyjny przez MZ, w związku m.in. z licznymi zastrzeżeniami komisji prawniczej. Informacje te były weryfikowane w naszej obecności. Ustawa w takim kształcie nie jest obecnie przewidywana do procedowania. Jesteśmy za pionizacją, ale sensowną, a nie rodzącą problemy zarówno dla bezpieczeństwa zdrowotnego państwa i jego obywateli jak i bezpośrednio pracowników Inspekcji Sanitarnej. Nie zgadzamy się na pionizacje w formie zaproponowanej w projekcie z dnia 19 marca 2018 r. GIS zgadza się z nami, iż taka struktura i powiązania jak obecnie nie mogą dalej trwać.

2. Ustawa o PIBŻ. GIS docenia prace włożone w sprzeciw przeciwko tworzeniu nowej inspekcji, jakie powzięła „Solidarność”. J.Pinkas pracuje w Ministerstwie Rolnictwa. Ostatnio nie mówi już o nowej inspekcji, ale o „funkcjonalnej integracji” i przekazywaniu sobie wzajemnie informacji. Co już jak wiemy funkcjonuje. Nie zgodzimy się jednak na „taktykę salami” tzn. stopniowe przejmowanie naszych zdań pod płaszczykiem porozumienia. Na oderwanie żywności od Inspekcji Sanitarnej mamy wspólne zdanie z GISem – negatywne. Zapewniliśmy GIS, że możemy zadziałać radykalnie i tematu nie odpuścimy.

3. Ustawa „podwyżkowa” Podtrzymujemy nasze stanowisko, że podwyżki mają objąć WSZYSTKICH pracowników. GIS również się z tym zgadza. Poparł naszą prośbę o wspólne działanie w tej sprawie – bez nas szeregowych pracowników w terenie nie będzie mógł wykonywać swoich zadań. GIS ma nadzieję, że uda się odtworzyć satysfakcjonujący nas wszystkich pion i finansowanie – zadeklarował współpracę z nami w tym kierunku.

Opracował: Piotr Majcher – sekretarz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę