Informacja z posiedzenia Rad Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowej Sekcji Służby Zdrowia

Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” informuje, że w dniu 06.04.2018 r. w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowej Sekcji Służby Zdrowia.

W spotkaniu uczestniczył Piotr Majcher – sekretarz Rady. Spotkanie poprowadziła Maria Ochman. Poruszono następujące zagadnienia:

1. Prace nad nowelizacją ustawy „podwyżkowej” Maria Ochman poinformowała o przebiegu spotkania w dniu 29.03.2018 r. (Wielki Czwartek). Strona rządowa nie przedstawiła żadnych propozycji informując, że skutki finansowe są zbyt wysokie by wdrożyć to, o co postulował związek zawodowy „Solidarność”. Maria Ochman w sposób ostry odpowiedziała, że my jako strona społeczna wywiązaliśmy się ze swoich zobowiązań i dała stronie rządowej 7 dni (do 05.04.2018 r.) na przedstawienie i skierowanie do procedowania projektu ustawy. W dniu 05.04.2018 r. w godzinach popołudniowych Maria Ochman dostała telefon, że ustawa zostaje skierowana do publikacji w RCL i procedowania. P.Majcher przedstawił problemy pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych – różne zaszeregowywanie pracowników (np. nieuznawanie podyplomówek, spłaszczanie się struktury wynagrodzeń). Ustalono, że w tej sprawie – niejednakowego traktowania pracowników – umówione zostanie spotkanie z ministrem MSWiA Joachimem Brudzińskim. Zebrani przedyskutowali sprawy związane ustawą „podwyżkową”: – podtrzymujemy nasze stanowisko, że podwyżki mają objąć WSZYSTKICH pracowników (inne związki niekoniecznie to popierają – np. Związek Pielęgniarek i Położnych); – nie zgadzamy się na jakiekolwiek dzielenie pracowników; – będziemy sprzeciwiać się sytuacji, jeżeli jakakolwiek z grup zawodowych (np. pielęgniarki z ZPiP) będzie blokowała tą ustawę. – wystosowujemy apel do Marszałka Sejmu i Premiera (z powiadomieniem Komisji Krajowej) o szybkie przegłosowanie ustawy, tak aby jak najszybciej weszła w życie. W przeciwnym razie planowane są ostrzejsze działania. – konieczne jest jak najszybsze przekazanie do naszej Sekcji Krajowej informacji przez Komisje Zakładowe o strukturze zatrudnienia w naszych stacjach, tzn. liczby osób tzw. „merytorycznych” i oraz pozostałych, tzn. obsługi, administracji, kadr, itd. – sprawa pilna. Zostanie wysłane do Was osobna prośba w tej sprawie.

2. Informacje o „pionizacji” P. Majcher przekazał nasze stanowisko (Stanowisko nr 1/2018) i pismo NSZZ”S”SSE-17w/2018 składając wyjaśnienia. Będzie w tej sprawie zorganizowane spotkanie z GISem w możliwie najkrótszym terminie.

3. Ustawa o PIBŻ. Uzyskano informacje, że o ustawie jest już cicho, a pan J.Pinkas pracuje w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4. P. Majcher przekazał informacje o terminie naszego WZD.

5. Na najbliższym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego będą poruszane m.in. „nasze” tematy – ustawa „podwyżkowa”, propozycja pionizacji i związana z tym zmiana struktury i finansowania.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę