Informacja Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”

W związku z informacjami uzyskanymi od organizacji związkowych związanych z brakiem środków finansowych dla grupy pracowników niemedycznych oraz brakiem zainteresowania pracodawców pozyskaniem środków finansowych na realizację ustawy z dnia 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a także propozycjami pracodawców pozbawiających pracowników medycznych składników ich obecnego wynagrodzenia, Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje i prosi o nie podpisywanie porozumień.

 
Nie podpisujemy porozumień na znak protestu w związku z brakiem środków
dla pracowników niemedycznych.  Zarządzenia scedowujemy na wojewodów.
 
Dorota Walczak
przewodnicząca
Download PDF
Powrót Drukuj stronę