Apel Zarządu Rejonu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

      Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”  zwraca się z Apelem o jak najszybsze rozwiązanie problemu płac  w Państwowej Inspekcji

Sanitarnej. Problem ten związany jest  z wykonywaniem ustawy z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473).

       W ustawie obowiązującej od 2017 roku pomija się dużą część pracowników zatrudnionych w tym samym podmiocie leczniczym.  

       Art. 5 w/w ustawy dopuszcza możliwość  objęcia regulacjami pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie wykonujących zawodu medycznego, ale środki finansowe pochodzące z budżetu państwa zagwarantowane są tylko dla pracowników wykonujących zawody medyczne.

       Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne są podmiotami leczniczymi, działającymi jako jednostki finansowane z budżetu państwa. Nie mają żadnych dochodów własnych ani innych dodatkowych źródeł finansowania, więc nie mogą przeprowadzić regulacji wynagrodzenia pracownikom nie objętym ustawą.

       NSZZ „Solidarność” nie może zgodzić się na to, aby w jednym zakładzie pracy część pracowników przez kilka lat z rzędu otrzymywała podwyżkę wynagrodzenia, a reszta pozostawała bez regulacji płac.

 

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” uważa, iż takie postępowanie  pogłębia podziały między pracownikami i jest nie do przyjęcia.

Z poważaniem   

Bogdan Olszewski

Sekretarz Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę