Uwagi do projektu zmian w Ustawie o Systemie Oświaty dotyczących obowiązku szkolnego dla sześciolatków

 

– 6 grudnia 2011 r., Sekcja Gdańska

W oparciu o doświadczenia związane z wprowadzeniem fakultatywnie obowiązku szkolnego dla sześciolatków oraz obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla pięciolatków Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Regionu Gdańskiego sprzeciwia się wprowadzeniu obowiązku szkolnego dla sześciolatków od 2014 r.

 

W 2014 roku , na podstawie danych GUS, do pierwszej klasy poszłoby o ok. 200 tys. dzieci więcej niż w 2012 roku, ponieważ w roku 2008 nastąpił po raz pierwszy od lat wyższy przyrost naturalny. Ponadto dzieci w okresie przejściowym przez dwa lata objęte byłyby tą samą podstawą programową, . wymagałoby to zmiany podstawy dla dzieci 5 i 6 letnich

Naszym zdaniem dzieci sześcioletnie nie powinny obowiązkowo rozpoczynać nauki w szkole.

 

Przeciwwskazaniem jest przede wszystkim ich rozwój emocjonalny. Typowe dla tego wieku są : nadruchliwość, niska koncentracja uwagi, otępiałe bądź nadmierne odbieranie bodźców, co wyraźnie kłóci się z systemem klasowo- ławkowym. Tempo ich pracy jest jeszcze wolne i bardzo ciężko jest skupić uwagę dłużej niż 20 minut. Nie jest też możliwe przyspieszenie rozwoju emocjonalnego poprzez znajomość figur, liter i reguł ortograficznych. Dziecko 6- letnie powinno być zajęte przede wszystkim zabawą, rozwijaniem wyobraźni i społecznych odruchów. Dotychczasowe ciekawe zajęcia w zerówce , gdzie jest bardzo dużo czasu na „przemycanie” zajęć dydaktycznych w zabawie jest dla dzieci w wieku 6 lat najatrakcyjniejszą i najlepszą formą przygotowania do nauki w klasie pierwszej.

 

Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że proces wdrażania 6-latków do obowiązku szkolnego już się rozpoczął i być może trudno będzie go powstrzymać . Uważamy jednak , że dopóki nie zostaną spełnione poniżej wymienione warunki nie można się godzić na obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich:

 

1. diagnoza psychologa, pedagoga ,terapeuty, lekarza w poradni psychologiczno -pedagogicznej w zakresie

- rozwoju intelektualnego,

- dojrzałości emocjonalno- społecznej,

- rozwoju fizycznego i psychomotorycznego,

2. dodatkowe etaty pomocy nauczyciela ( tak jak w przedszkolu), dla dzieci 5- i 6- letnich,

3. tworzenie odrębnych oddziałów dla dzieci 6 – i odrębnych dla 7 letnich,

4 . zapewnienie opieki świetlicowej dla uczniów klas czwartych , którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat,

5. przygotowanie bazy szkolnej ( odpowiednie wyposażenie klas, przygotowanie placów zabaw, sanitariatów, odrębnych pomieszczeń do pracy indywidualnej z dzieckiem),

6. pomoc psychologiczno- pedagogiczna i terapeutyczna stosownie do potrzeb dzieci

Dopóki naszego państwa nie będzie stać na dodatkowe środki finansowe na ten cel, nie należy wprowadzać obowiązku szkolnego dla sześciolatków, bo przecież w sytuacjach wyjątkowych prawo zezwala dziecku sześcioletniemu rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

Opr. P. Bożena Brauer (KM Gdańsk i Prezydium Sekcji Gdańskiej) –

we współpracy z p. Marzeną Korzeniewską (KM Gdynia)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę