Stanowisko ws. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca uwagę na znaczenie prawidłowego rozdziału środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Raz jeszcze przypominamy o roli związków zawodowych (w ustawie z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w art. 8 oraz w art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych mowa jest o tym, że pracodawca MUSI UZGODNIĆ regulamin oraz wydatki z ZFŚS z zakładowymi strukturami związków zawodowych). Decyzje te mają charakter stanowiący.


W tym kontekście jedynie jako opiniujące należy uznawać wnioski wyrażane przez tzw. KOMISJE SOCJALNE. Takiego ciała nie ma w ustawie o ZFŚS ani w żadnym innym akcie prawnym! Komisje te były powoływane w stanie wojennym spośród ogółu pracowników, kiedy to nie działały związki zawodowe.

 

W związku z powyższym – szczególnie wobec dyrektorów, którzy z mocy ustawy są administratorami funduszu socjalnego oczekujemy działań, mających na celu dostosowanie regulaminów rozdziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do obowiązującego stanu prawnego.

 

Gdańsk, 14. 02. 2012 r.

 

Barbara Kamińska (Zastępca Przewodniczącego Sekcji)

Wojciech Książek (Przewodniczący Sekcji)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę