Stanowisko ws. likwidacji i przekształcania szkół i przedszkoli

 

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego stoi na stanowisku, że niedopuszczalne są likwidacje szkół, placówek oświatowych, przedszkoli bez spełnienia kilku podstawowych warunków:

 

1. Respektowanie PRAWA, szczególnie art. 5g i 59 ustawy o systemie oświaty i – w tym, zgodnie z art. 19 ustawy o związkach zawodowych – powiadamianie lokalnych struktur związków zawodowych (patrz: uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 listopada 2010 r.).

 

2. Uznawanie prawnych NORM CZASOWYCH (np. wynikających z „Kodeksu postępowania administracyjnego” i ustawy o związkach zawodowych), tak aby decyzje nie zapadały w ostatniej chwili.

 

3. Respektowanie zasad DIALOGU polegających na tym, iż do podjęcia decyzji potrzebna będzie pozytywna opinia:

a. rodziców,

b. pracowników,

c. związków zawodowych,

d. Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

4. W przypadku planów przekształceniowych dotyczących przedszkoli uwzględnione będą problemy związane z wdrażaniem obowiązku szkolnego dla SZEŚCIOLATKÓW i zapewnieniem przedszkoli dla pięciolatków – aby nie pogłębiać chaosu z tym związanego (do września 2012 roku będą w przedszkolach często i 5- i 6-latki).

 

5. Uwzględnianie szczególnej ochrony szkół i przedszkoli dla dzieci najmłodszych, w tym szkół podstawowych (a tym bardziej klas I-III), które powinny być usytuowane jak najbliżej ich domów rodzinnych.

 

6. Decyzje będą elementem szerszej POLITYKI EDUKACYJNEJ realizowanej w danym organie prowadzącym, a nie tylko powodowane doraźnymi oszczędnościami czy odsuwaniem od samorządu prawnych zobowiązań do prowadzenia szkół i przedszkoli. Często sieć szkół podstawowych, gimnazjów były wypracowane z wielkim trudem na zasadzie kompromisu społecznego, czego nie wolno burzyć bez szerszej wizji polityki edukacyjnej na danym terenie.

 

7. OSOBY pracujące w danej szkole lub przedszkolu (tak nauczyciele-wychowawcy, jak i pracownicy administracji i obsługi szkolnej) nie będą mieli poczucia traktowania przedmiotowego, bez elementarnego szacunku dla ich pracy i dorobku zawodowego w tej placówce. Pracownicy muszą dużo wcześniej wiedzieć, z jakich ew. zabezpieczeń socjalnych (pakietu) mogą skorzystać. To sprawa elementarna, żeby praktycznie od zaraz nie szukali innego zatrudnienia lub zostawali „na bruku”.

 

8. JAWNOŚĆ przygotowywania i podejmowania decyzji.

 

9. W przypadku przekształceń będzie PRYWATYZOWANA USŁUGA, nie zaś budynki szkolne i mienie.

 

10. W przypadku zamiaru oddawania szkoły/przedszkola podmiotowi niepublicznemu, będą wyraźnie określone WARUNKI ICH PRZEJĘCIA (zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi).

Rada Sekcji nie godzi się na posługiwanie się metodą faktów dokonanych, zaskakiwanie zainteresowanych rodziców i pracowników, braku osadzenia tych działań w jakimś szerszym i długofalowym programie edukacyjnym. Radni mają reprezentować nie tylko interes partyjny, ale przede wszystkim opinię wspólnot osiedlowych-lokalnych, skąd zostali wybrani.

Jesteśmy gotowi do wspólnych wystąpień do Rządu RP o zapewnienie takich środków finansowych, które zagwarantują prawidłowe funkcjonowanie polskiej oświaty.

Informujemy jednocześnie, że Rada Sekcji będzie popierać uzasadnione działania protestacyjne. Wszyscy musimy swoją działalnością i decyzjami dawać jasne sygnały, że szanujemy tych, których reprezentujemy.

 

Gdańsk, 14. 02. 2012 r.

 

Barbara Kamińska (Zastępca Przewodniczącego Sekcji)
Wojciech Książek (Przewodniczący Sekcji)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę