Stanowisko w sprawie wysokości wynagrodzeń nauczycieli

 

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża swój sprzeciw wobec:

 

1. zaplanowania przez Rząd RP (w projekcie budżetu państwa) jedynie 3,8 proc. waloryzacji płac nauczycieli od września 2012 roku. Ta wysokość nie zniweluje nawet przewidywanej inflacji.

2. wciąż niedoszacowanej subwencji, jaką otrzymują samorządy terytorialne różnych szczebli na prowadzenie zadań oświatowych (w tym nowych: Sześciolatki w szkole; Przedszkole dla każdego pięciolatka; Obowiązek zapewnienia takiej samej oferty terapeutycznej dla każdego ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych; doradztwo zawodowe). Nakładanie coraz to nowych zadań bez realnych środków na ich realizację prowadzi polską edukację donikąd.

Zdajemy sobie sprawę, że z tych powodów samorządy terytorialne borykają się z dużymi problemami w zakresie finansowania zadań oświatowych. Wskazywanie na nauczycieli (patrz, ostatnie artykuły prasowe m. in. w „Gazecie Prawnej”, „Rzeczpospolitej”), jako winnych tej sytuacji, jest nieuczciwe, obrażające wysiłek nauczycieli-wychowawców. Utrzymuje się wciąż niezbyt wysoki poziom REALNYCH wynagrodzeń, jakie otrzymują nauczyciele za tak odpowiedzialną pracę – posiadające tak wysokie kwalifikacje zawodowe.

 

Oczekujemy, o co apelowaliśmy już w ub. roku, na wspólne wystąpienia z samorządami terytorialnymi, aby domagać się od MEN zagwarantowania pełnego finansowania nowych zadań, które zleca się szkołom do realizacji.

 

W imieniu Rady Sekcji:

 

Krystyna Bojahr, Wiceprzewodnicząca Sekcji

Barbara Kamińska, Wiceprzewodnicząca Sekcji

Wojciech Książek, Przewodniczący Sekcji

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę