Stanowisko w sprawie realizacji zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z niepokojem odbiera informacje o problemach, jakie pojawiają się w szkołach w związku z wprowadzaniem obowiązku powołania zespołów, zapewnienia dodatkowych zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Nauczyciele sygnalizują:

1. Trudności z zapewnieniem warunków do zwoływania posiedzeń zespołów, gdy w dużej szkole masowej jest nawet ponad 100 takich uczniów,

2. Braki finansowe w zapewnieniu obsługi tego zadania (koszty ksero, przechowywania dokumentacji – tzw. wrażliwej, zatrudnianie specjalistów).

3. Próby obarczania realizacją tych zadań nauczycieli, którzy nie mają stosownych kwalifikacji (np. do prowadzenia terapii dla uczniów z orzeczoną dysleksją)

4. Bałagan organizacyjny (inny czas lekcji, inny pracy np. pedagogów szkolnych: 45 a 60 min., nakładanie kompetencji, kolejne działania biurokratyczno-„papierkowe”, swoiste „łapanki” uczniów, którzy nie chcą korzystać z nadmiaru zajęć, jak np. uczeń w szkole zawodowej, który podczas 2-3 dni nauki teorii w szkole, ma po 9-10 godzin zajęć. To jest wbrew jakimkolwiek zasadom higieny pracy – tym bardziej wobec dzieci, młodzieży.

Niestety, to zadanie jest kolejnym (po wprowadzeniu dodatkowych, obowiązkowych godzin niepłatnych), które destabilizuje życie szkół, proces edukacyjny, na które to nowe zadanie nie zagwarantowano dodatkowych środków finansowych. Jest to niedopuszczalne!

Przypominamy, że o tych zagrożeniach pisaliśmy m. in. do MEN po konferencji z 8 marca br.

Rada popiera działania monitorujące w tym obszarze, jakie koordynuje Sekcja Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz zwraca się o przekazywanie kolejnych doświadczeń z pracy szkół, przedszkoli, gdzie te zadania są realizowane.

 

W imieniu Rady Sekcji:

Krystyna Bojahr, Wiceprzewodnicząca Sekcji

Barbara Kamińska, Wiceprzewodnicząca Sekcji

Wojciech Książek, Przewodniczący Sekcji

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę