Stanowisko w sprawie obecności polityki w szkołach

 

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża swój sprzeciw wobec narastającego wykorzystywania szkół w kampaniach wyborczych.

 

Krytycznie oceniamy zmianę daty tegorocznego rozpoczęcia roku szkolnego na Pomorzu (2 września 2011 r. w Człuchowie), rodzącej spekulacje o podporządkowaniu się planom kandydatów na posłów i senatorów.

Za niedopuszczalne uznajemy obecność uczniów, aby poza szkołą, w trakcie lekcji, wyrażały swój sprzeciw wobec niektórych polityków legalnie działających partii politycznych.

Za naganne odbieramy zapraszanie na spotkania z uczniami (i to w czasie lekcji) kandydatów to tylko jednej partii politycznej (rządzącej). Taki program wychowania obywatelskiego można realizować – szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych, planując go w rocznym planie zajęć, czy w ramach programu wychowawczego szkoły (który opiniuje Rada Szkoły – Rodziców), uwzględniając zasady demokracji i pluralizmu (czyli, jeżeli już, to zapraszając także przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych).

 

Szkoła ma być lekcją rozumienia funkcjonowania różnych poglądów, racji w demokratycznym państwie. Uczniowie (i ich rodzice) nie mogą być zakładnikami politycznych preferencji danego dyrektora, czy organu prowadzącego.

Przypominamy, że art. 56 ustawy o systemie oświaty wyraźnie zakazuje prowadzenia w szkołach działalności partii i ugrupowań politycznych. I takich – postaw respektujących zasady pluralizmu politycznego – oczekujemy.

 

W imieniu Rady Sekcji:

Krystyna Bojahr, Wiceprzewodnicząca Sekcji
Barbara Kamińska, Wiceprzewodnicząca Sekcji
Wojciech Książek, Przewodniczący Sekcji

Download PDF
Powrót Drukuj stronę