Spotkanie Sekcji z przedstawicielami Marszałka Województwa Pomorskiego (Komunikat ze spotkania)

 

W dniu 6 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z przedstawicielami Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, które reprezentowali: Czesław Elzanowski – członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Adam Krawiec – dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Elżbieta Lamparska – zastępca dyrektora, Aleksandra Jaszkowska – kierownik referatu edukacji, Janina Bezubka – główny specjalista w referacie edukacji.

 

Celem spotkania było ustalenie zasad dobrej współpracy – DIALOGU w obecnej kadencji oraz wstępne wyjaśnienie problemów zgłoszonych przez uczestników spotkania. Przestawione zostały także załażenia polityki edukacyjnej województwa oraz sytuacja ogólna szkół, placówek prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (jest to łącznie 14 placówek: Zespoły Szkół Policealnych w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Starogardzie Gd., Sztumie, Wejherowie), Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących w Wejherowie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku (koordynująca pracę 13. Filii) oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku (koordynująca pracę 4. Filii), Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku. Łącznie zatrudnionych jest 439 nauczycieli (337 etatów).

 

Podczas spotkania przedstawiciele PUM udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku, Zespołów Szkół Policealnych w Gdyni i Wejherowie. Zwrócono uwagę na znaczenie opinii rady wojewódzkiej i powiatowych rad zatrudnieniowych przy podejmowaniu decyzji o kształceniu w zawodach medycznych (oraz kryterium: lokalne/regionalne przy konkretnej ofercie zawodów). Omówiono sytuację Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku oraz Filii i przedstawiono plany reorganizacyjne: w tym problem ew. włączanie ich do Powiatowych Centrów Rozwoju Edukacji (jak w Kartuzach), czy sprawa redukcji etatów w Gdańsku i Wejherowie. Podjęto temat negocjacji regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Przedstawiciele PUM zadeklarowali otwarcie na ewentualne negocjacje i zmiany w regulaminach nauczycieli od 1 września 2012 roku. Poinformowali, że podwyżki dla administracji i obsługi zostały wprowadzone 1 września 2010 i 2011 – średnio o 100 zł brutto na etat (średnia płaca w administracji szkolnej wynosi 3.173 zł, w obsłudze: 2.071 zł).

 

Strona sekcyjna zgłosiła gotowość włączania się w promocję oferty CEN, WOM, PBW, kierowanej do nauczycieli.

Ustalono, że szczegółowo problemy te będą omawiane podczas kolejnych spotkań przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Sekcji (w tym kilka spraw szczegółowych zgłoszonych wobec sprawie OSW dla Niesłyszących w Wejherowie).

 

Barbara Kamińska

(Wiceprzewodnicząca Sekcji)


Wojciech Książek

(Przewodniczący Sekcji)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę