Roznoszenie ulotek z postulatami- protest

Biuro Oddziału Regionu Gdańskiego NSZZ ” Solidarność” w Starogardzie Gdańskim  ogłasza, że dnia 19 lutego 2015r w godzinach 14-16 na ulicach Starogardu Gdańskiego ( Rynek oraz centrum handlowe Carrefour)  roznoszone będą ulotki z postulatami protestowymi w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjnej „Solidarności” w Regionie Gdańskim.

Żądamy negocjacji nt.:

 • szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 • wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia
 • wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, dotyczących czasu pracy, oraz wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy
 • wyeliminowania stosowania śmieciowych umów o pracę oraz patologicznego samozatrudnienia.
 • odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej i samorządowej strefy budżetowej.
 • Wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracanie powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35 letnim a mężczyźni 40 letnim okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantujacym przyszłe świadczenie na poziomie nie mniejszym niz minimalna emerytura.
 • wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy, chroniących pracowników przed ubóstwem.
 • Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Przywrócenia odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli.
 • bardziej sprawiedliwego podziału wypracowanego dochodu narodowego m.in. poprzez zwiększenie progresji podatkowej.
 • Wprowadzenia systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę