Protest w sprawie wprowadzania zmian w oświacie w okresie wakacyjnym

Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża swój sprzeciw wobec wprowadzania zmian prawnych w oświacie, w okresie wakacji letnich.

 

Przesyłanie w tym czasie ważnych projektów rozporządzeń (ostatnio ws. ramowych statutów przedszkoli i szkół, dopuszczania do użytku szkolnego programów i podręczników, zmiany w kilku rozporządzeniach związanych z ofertą dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych), odbieramy jako nieuczciwe wobec środowiska oświatowego.

 

Rodzi też podejrzenia o:

a/ chęć wprowadzania istotnych zmian w szkole poza możliwością wyrażenia pełnej opinii przez środowisko oświatowe,

b/ bałagan w Ministerstwie Edukacji Narodowej, działanie prowizoryczne – na zasadzie, że jakoś to będzie. 

Tworzy się w ten sposób bariery i pokłady nieufności między władzami oświatowymi a środowiskiem ludzi oświaty. Nauczyciele, dyrektorzy szkół, samorządy-organy prowadzące powinni znać wszelkie zmiany w prawie oświatowym przed okresem wakacji, przed okresem rekrutacji uczniów, przed zamknięciem ruchu służbowego nauczycieli, który kończy się z dniem 31 maja danego roku.

 

I takiej postawy oczekujemy. W polskiej oświacie nie dzieje się nic takiego, aby działać doraźnie, od przypadku, do przypadku.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę