Propozycje zmian ramowych programów nauczania

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Temat: propozycje zmian ramowych planów nauczania

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przesyłam wyliczenia i uwagi do projektu ramowych planów nauczania. Sekcja wyraża sprzeciw wobec zmniejszania liczby obowiązkowych godzin na danym etapie edukacyjnym.

W projekcie ramowych planów nauczania z 13 października 2011 r. znajdują się:

1) godziny do dyspozycji dyrektora wynikające z różnicy między obowiązkowym tygodniowym wymiarem godzin a sumą minimalnej liczby godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Przy założeniu 32-tygodniowego roku szkolnego w I i II etapie edukacyjnym są to 2 godziny w cyklu trzyletnim, zatem mniej niż 1 godzina na oddział,

2) godziny do dyspozycji dyrektora przydzielone na jego wniosek przez organ prowadzący w wymiarze maksymalnym 3 godzin na oddział.

Samorządy już dziś borykają się z realizacją zadań oświatowych, likwidują placówki oświatowe, nie otrzymują subwencji na obowiązkową edukację przedszkolną i edukację sześciolatków w I klasie szkoły podstawowej (za wrzesień – grudzień). Ministerstwo Edukacji Narodowej ceduje na organ prowadzący jeszcze jedno zadanie – 3 godziny na oddział do dyspozycji dyrektora. Rodzi się zasadnicze pytanie: który z samorządów zdoła udźwignąć to zadanie?

Zwracamy uwagę, że inwestycja w oświatę, to jeden z fundamentalnych obowiązków państwa polskiego. Przyszłość następnych pokoleń zależy od tego typu decyzji.

Uwaga: W załączeniu przesyłamy analizę porównawczą ramowych planów nauczania, opracowaną przez panią Annę Kocik – nauczyciela matematyki z Gdańska, członka Rady Sekcji.

Z poważaniem:

Wojciech Książek

Przewodniczący Sekcji Gdańskiej

 

Gdańsk, 12. 12. 2011 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę