Porządek obrad ZRG NSZZ „Solidarność” w dniu 7.10.2013 r.

 

       (projekt)

1   Przyjęcie porządku obrad.

Omówienie przebiegu „Dni Protestu” – 11-14.09.2013 w Warszawie

Manifestacja stoczniowców w 2002 r. w Warszawie – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieście dla uczestników protestu

4   Informacja z posiedzenia Komisji Krajowej w Stalowej Woli

- dalsze działania Związku w Polsce i w regionie

 Projekty unijne

 Wybory na kadencję 2014 – 2018

  Informacje:

         - sytuacja w oświacie

         - szkolenia związkowe

         - z zakładów pracy

  Wolne wnioski

Download PDF
Powrót Drukuj stronę