Podziękowania dla uczestników manifestacji warszawskieij

Prezydium Rady Oddziału RG Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
w Starogardzie Gdańskim

Dziękuje wszystkim osobom uczestniczącym w manifestacji w Warszawie w dniach 11-14 września 2013r. w szczególności naszym organizacjom związkowym ich Komisjom za bardzo dobrą organizację wyjazdu do Warszawy i powrotu oraz bardzo liczny udział w manifestacji.

Do wyróżniających Komisji pod kierownictwem ich przewodniczących należeli; KZ FMO „Famos”, KM ZF. „Polpharma” KZ Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, KM Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Kociewskiej, KZ PUK „Starkom”, KZ Dovista Polska, KZ KPP Straży Pożarnej i KZ Destylarnia „Sobieski”.Również inne Komisje w większym lub mniejszym stopniu i w ramach swoich możliwości wniosły wkład organizacyjny i ich przedstawiciele brali udział w manifestacji..
Dnia 14 września 2013r. w manifestacji głównej brało udział 370 osób – członków związku wspartych grupą ok 30-stu osób nie będące członkami związku, i im również dziękujemy za udział i zaangażowanie we wspólnej sprawie,jak i też zapraszamy w przyszłości do współpracy.

Dnia 11.09.2013 r. w manifestacji organizowanej przez sekcje branżowe udział brali przedstawiciele KZ FMO „Famos”i KM ZF. „Polpharma”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę