Pismo do parlamentarzystów – grudzień 2010

Zarządy Wojewódzkie Partii z siedzibą w Gdańsku:

Platforma Obywatelska,

Polskie Stronnictwo Ludowe,

Prawo i Sprawiedliwość,

Sojusz Lewicy Demokratycznej,

oraz Parlamentarzyści z terenu Województwa Pomorskiego

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z zadowoleniem przyjęła fakt, iż do laski marszałkowskiej wpłynęła poselska inicjatywa (poseł sprawozdawca: pani Bożena Kotkowska – reprezentująca Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej) zmiany art. 42 ustawy Karta Nauczyciela, mówiącego o obowiązku odpracowywania przez nauczycieli 1-2 godzin tygodniowo, a skierowana do zaopiniowania przez centrale związków zawodowych pismem z dn. 24 listopada br.

 

Przypominamy, co już wyrażaliśmy w piśmie do Parlamentarzystów z dnia 9 listopada br., że doprowadzenie do zmian w art. 42 (obowiązkowe, dodatkowe, niepłatne 1-2 godz. tygodniowo) należy do obecnych, podstawowych wyzwań edukacyjnych. Czas skończyć z chaosem w szkołach, dodatkową biurokracją, jaką wprowadziły te zapisy.

 

Zgłaszamy gotowość do bezpośredniego przedstawienia naszych opinii w tym zakresie. Wyrażamy nadzieję, że dalszej pracy nad tym projektem będzie towarzyszyło zrozumienie oraz ponadpartyjne porozumienie Parlamentarzystów reprezentujących wszystkie kluby parlamentarne.

 

Gdańsk, 14. 12. 2010 r.

 

Z poważaniem:

 

Krystyna Bojahr

(Wiceprzewodnicząca Sekcji)

 

Barbara Kamińska 

(Wiceprzewodnicząca Sekcji

 

 

Wojciech Książek

(Przewodniczący Sekcji)

 

 

W załączeniu:

  1. Godziny niepłatne – stanowisko Sekcji Gdańskiej – 27. 09. 2010,
  2. Pismo Sekcji Krajowej do Komisji Krajowej – wystąpienie o uchylenie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karty Nauczyciela (godziny niepłatne) i art. 35 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela (regulującego zasady naliczania godzin ponadwymiarowych),
  3. Godziny niepłatne – skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich – 9. 11. 2010,
  4. Godziny niepłatne – wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złożony przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich – X 2010,
Download PDF
Powrót Drukuj stronę