Pismo do Kuratorium o obligatoryjność konkursów na dyrektorów szkół

Pan Zdzisław Szudrowicz

Pomorski Kurator Oświaty

 

Szanowny Panie Kuratorze,

 

W imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwracam się o wyrażanie sprzeciwu wobec prób zbiorowego odchodzenia od konkursowego trybu wyłaniania dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek edukacyjnych.

 

O zasadzie konkursowego wyboru dyrektorów stanowi ustawa o systemie oświaty. Przypominamy, że konkurs, jako zasadę wyboru, wspiera od lat także Pomorskie Kuratorium Oświaty (w stanowisku Pomorskiego Kuratora Oświaty czytaliśmy m. in.: „Zgodnie z zasadą określoną w art. 36 a ust. 3 ustawy o systemie oświaty podstawową formą wyboru kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki jest konkurs. (…) Na podstawie wyżej wymienionej zasady Pomorski Kurator Oświaty nie będzie wyrażał zgody na przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły/ po upływie kadencji”. Takie rozwiązanie stosują między innymi samorządy Gdańska, Gdyni, Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i szeregu innych organach prowadzących.

 

Uważamy, że po pięciu latach kadencji powinno dojść do przedstawienia bilansu osiągnięć, oceny realizacji złożonych deklaracji. Dotychczasowy dyrektor danej szkoły może stanąć do konkursu i wygrać go na czytelnych, obiektywnych zasadach. Jako patologiczne oceniamy sytuacje, gdy przez coraz częstsze odchodzenie od procedur konkursowych, ogłoszenie konkursu zaczyna odbierać się jako rodzaj votum nieufności wobec dyrektora pełniącego tę funkcję, nie zaś jako jedną z podstawowych zasad.

 

Taka sytuacja może rodzić podejrzenia o nepotyzm, popierania różnych zakulisowych układów. „Solidarność” jest i była temu zawsze przeciwna (patrz 12 postulat strajków z Sierpnia 1980 roku). Akcentujemy także, że komisje konkursowe zobowiązane są do kierowania się zasadą obiektywizmu i bezstronności, równego traktowania wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.

Zwracamy uwagę, że w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje – słusznie – wykreślenie zapisu art. 36 ust. 14, mówiącego o pozakonkursowej drodze przedłużania-powierzania funkcji dyrektora.

 

Z poważaniem:

Wojciech Książek

przewodniczący Sekcji Gdańskiej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę