AktualnościUchwała WZD Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego w sprawie programu działania Sekcji w kadencji 2010 – 2014


Walne Zebranie Delegatów – na podstawie par. I ust. 4 pkt c Regulaminu Sekcji – zobowiązuje Radę Sekcji i wchodzące w jej skład Komisje Zakładowe …

Wyrównanie niepełnych wynagrodzeń dla nauczycieli za 2009 rok


Oświadczenie ws. realizacji art. 30 a i 30 b ustawy Karta Nauczyciela   W imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, w związku …

Wykaz problemów kształcenia zawodowego


  Wykaz problemów kształcenia zawodowego Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” , stan na 10. 01. 2010 r.   I. Sprawy kadrowe  Umożliwienie nauczycielom przedmiotów …

Kształcenie zawodowe – wnioski z konferencji


Zgodnie z obietnicą, publikujemy zestaw materiałów z konferencji pt. „Stan kształcenia zawodowego w przededniu projektowanych zmian” , która odbyła się 8 grudnia w Gdańsku. Widać …

Liczebność uczniów w klasach


Apel ws. liczebności uczniów w klasach   Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego apeluje do pracowników oświaty w poszczególnych szkołach …

Rola ŚWIETLICY SZKOLNEJ w zapewnieniu odpowiedniej opieki i rozwoju ucznia – Komunikat z konferencji


W dniu 10 marca 2009 r. odbyła się konferencja pt. „Rola ŚWIETLICY SZKOLNEJ w zapewnieniu odpowiedniej opieki i rozwoju ucznia” zorganizowana przez Sekcję Oświaty i …

Pismo do minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall ws. sześciolatków w szkołach (z 19 stycznia 2009 r.)


Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża podziękowanie za stosunkowo szybką odpowiedź na pismo – uwagi, wnioski, jakie zostały zgłoszone podczas konferencji pt. …

Pismo do minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall ws. podstaw programowych (z 19 stycznia 2009 r.)


Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża swoje zaniepokojenie ostatecznym kształtem, podpisanego 23 grudnia 2008 roku, rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej o podstawie programowej …

List otwarty w sprawie płac i emerytur nauczycieli


W ostatnich tygodniach wzrosło napięcie w środowisku pracowników oświaty. Wynika ono w głównej mierze z niepewności sytuacji, w jakiej się znajdują. Ostatnie zmiany w Karcie …

12 maja 1935 r. – śmierć marszałka Józefa Piłsudskiego


12 maja 1935 roku zmarł w Warszawie Józef Piłsudski, marszałek Polski, urodzony 5 grudnia 1867 roku w Zułowie k/Wilna. Działacz niepodległościowy, dowódca wojskowy, polityk, Naczelnik …