AktualnościStanowisko ws. likwidacji i przekształcania szkół i przedszkoli


  Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego stoi na stanowisku, że niedopuszczalne są likwidacje szkół, placówek oświatowych, przedszkoli bez spełnienia kilku podstawowych …

Komunikat ze spotkania przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego w sprawach dotyczących szkół, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego


  Spotkanie odbyło się w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 17 stycznia 2012 r. z inicjatywy Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” …

Stanowisko ws. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych


  Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca uwagę na znaczenie prawidłowego rozdziału środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Raz jeszcze przypominamy …

Apel do MEN o zapewnienie środków finansowych na tworzenie etatów pomocy nauczyciela w najmłodszych oddziałach w szkołach podstawowych (w tym tzw. zerówkowych)


  Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej, o przeznaczenie środków na stworzenie dodatkowego etatu-pomocy nauczyciela (podobnie jak w …

Propozycje zmian ramowych programów nauczania


  Ministerstwo Edukacji Narodowej Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Temat: propozycje zmian ramowych planów nauczania   Szanowni Państwo, W imieniu Sekcji Oświaty i …

Oferta nagłaśniania konferencji


Pan Adam Krawiec – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Szanowny Panie Dyrektorze, Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, w …

List w sprawie emerytur


Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca się o przyjęcie harmonogramu …

Spotkanie Sekcji z przedstawicielami Marszałka Województwa Pomorskiego (Komunikat ze spotkania)


  W dniu 6 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z przedstawicielami Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, które …

Uwagi do projektu zmian w Ustawie o Systemie Oświaty dotyczących obowiązku szkolnego dla sześciolatków


  – 6 grudnia 2011 r., Sekcja Gdańska W oparciu o doświadczenia związane z wprowadzeniem fakultatywnie obowiązku szkolnego dla sześciolatków oraz obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego …

Komunikat z zebrania konsultacyjnego „Sytuacja nauczycieli w świetle propozycji zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym – 15. 11. 2011 r.”


W dniu 15 listopada 2011 r. odbyło się w Gdańsku drugie zebranie konsultacyjne pt. „Sytuacja nauczycieli w świetle propozycji zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym”, zorganizowana przez …