Płace nauczycieli i administracji i obsługi – negocjacje z marszałkiem Województwa Pomorskiego

Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego:

1. Zwraciła się z wnioskiem o przystąpienie do negocjacji Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.

2. Oczekuje znalezienia środków finansowych na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi oraz na zabezpieczenie odpowiednich środków na ten cel w projekcie budżetu na 2011 rok. Zwracamy uwagę, że pracownicy ci nie byli objęci podwyżką w 2010 roku.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę