Oświadczenie ws. artykułu szkalującego nauczycieli

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża oburzenie z powodu opublikowania w „Dzienniku – Gazeta Prawna” w dniu 11 stycznia br. artykułu pt. „Nauczyciele nie chcą pracować za 500 zł dziennie”, który ukazuje nauczycieli w złym świetle, zawiera obraźliwe sformułowania pod ich adresem i przedstawia nieprawdziwe fakty.

Niemożliwe jest, by nauczyciele w Kluczborku, gdy wciąż pensje są na relatywnie niskim poziomie, nie chcieli w czasie ferii zimowych pracować dodatkowo za 60 zł za godzinę, podczas gdy w Gdańsku pracują w czasie obecnych ferii za 20 zł (brutto!!!). Należało sprawdzić, dlaczego taka sytuacja zaistniała w Kluczborku. Może był jakiś kłopot z przepływem informacji, może były inne przyczyny, a może informacje są nieprawdziwe?( to ostatnie zdają się potwierdzać opinie internautów).

Wnioski wyciągnięte na podstawie tej informacji są absolutnie nie do przyjęcia, np. sugerowanie zmian w prawie, dzięki którym dyrektor będzie mógł zmusić nauczyciela do pracy w czasie ferii. Zwracamy uwagę, że czas ferii nauczyciel powinien wykorzystać nie na dodatkową pracę i to w oświacie, a zwyczajny wypoczynek, po czasie niezwykle wyczerpującej pracy szkolnej oraz inne zajęcia (przygotowanie do nowego półrocza, poznanie literatury fachowej, doskonalenie zawodowe).

Żądamy od redakcji poważnego dziennika jak najszybszego sprostowania, ponieważ artykuł pana redaktora A. Radwana wprowadza w błąd opinię publiczną, temat został przedstawiony jednostronnie, rodząc podejrzenia o manipulację.

Z poważaniem:

 

 Bożena Brauer 

(Przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku)                                                    

 

Wojciech Książek

(Przewodniczący Sekcji Gdańskiej)

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę