Oferta nagłaśniania konferencji

Pan Adam Krawiec – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Szanowny Panie Dyrektorze,

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, w nawiązaniu do dyskusji w trakcie zebrania w dniu 6 grudnia 2011 r., proponuje wsparcie w działaniach informacyjnych różnych przedsięwzięć podejmowanych przez placówki podległe Marszałkowi Województwa Pomorskiego. To ważne, aby różne ciekawe konferencje, spotkania były szerzej nagłaśniane.

 

Sekcja dysponuje bazą wysyłkową do struktur „S” oświatowej, członków „S”, szkół w województwie pomorskim, samorządów terytorialnych na Pomorzu. Posiadamy także bazę mailową struktur „S’ oświatowej z innych regionów, kuratoriów oświaty, mediów. Jest więc możliwość także promocji działań podejmowanych w naszym regionie.

W razie akceptacji tej formy współpracy prosimy o przekazywanie nam pism (także drogą mailową: oswiata@www.solidarnosc.gda.pl ), odpowiednio wcześniej (min. 2 tygodnie przed danym przedsięwzięciem) oraz informacjami dodatkowymi, np. do kiedy, gdzie należy zgłaszać swoje zainteresowanie udziałem.

Sądzimy, że tego rodzaju wymiana informacji może służyć tak zwiększeniu oferty dla nauczycieli, ale także zrozumieniu działań, wysiłku, jaki na rzecz pomorskiej edukacji podejmują placówki podległe Marszałkowi Województwa Pomorskiego.

 

Z poważaniem:

Barbara Kamińska

 

(Wiceprzewodnicząca Sekcji) 

 

Wojciech Książek

(Przewodniczący Sekcji)

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę