Ocena sytuacji w oświacie przed nowym rokiem szkolnym 2010/11

Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego – oceniając sytuację, w oświacie przed nowym rokiem szkolnym – za najpoważniejsze problemy uznaje:

 

Wprowadzenie dodatkowych, niepłatnych godzin zajęć edukacyjnych nauczyciela, co grozi chaosem organizacyjnym, szczególnie w szkołach podstawowych i gimnazjach, gdzie nauczyciele mają realizować po 2 godz. tygodniowo,Przesadę w mówieniu o podwyżce od 1 września br. o 7%, gdy tak naprawdę rekompensuje ona jedynie wprowadzenie kolejnej godziny obowiązkowej pracy nauczyciela,Bałagan prawny, który towarzyszy wprowadzaniu szeregu aktów prawnych, praktycznie tuż przed nowym rokiem szkolnym, w okresie wakacji,Plany ograniczania nauczania ojczystej literatury i historii (wciąż nie podejmuje się rozmów w sprawie nauczania historii po I klasie szkół ponadgimnazjalnych),Drożyznę zestawów podręczników szkolnych, jakie muszą kupować rodzice uczniów i brak pomysłu władz oświatowych na systemową pomoc w rozwiązywaniu tej sytuacji, Niechęć rządu RP do podjęcia bezpośredniego dialogu ws. zgłoszonych przez „S” oświatową 21 postulatów edukacyjnych.

 

Za korzystne uznajemy działania władz samorządowych (ale i rządowego programu ORLIK) w zakresie podejmowania różnych działań inwestycyjnych w oświacie – mimo ciągłego jej niedoinwestowania.

Z uwagi na swój rodowód oraz czterdziestą rocznicę wydarzeń z Grudnia 1970 i trzydziestą rocznicę Sierpnia 1980 – za ważne uznajemy też wspieranie nauczania najnowszej historii Polski (oferując szkołom bezpłatne przekazanie publikacji, płyt DVD, przeprowadzenie lekcji o tej tematyce).

 

Wyrażamy nadzieję, że nowy rok szkolny będzie przebiegał:

a.  Bez bałaganu prawnego,

b.  Bez biurokracji (człowiek w szkole jest najważniejszy!),

c.  Bez wypadków, katastrof pogodowo-budowlanych,

d. Bez konfliktów w gronie współpracowników.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę