List otwarty do Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall – Protest w sprawie zbyt drogich podręczników szkolnych

Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża swoje zaniepokojenie wobec stale rosnących kosztów zakupu zestawów podręczników szkolnych (według obliczeń – wliczając w to strój do wf-u, torbę – koszt dochodzi do 850 zł!). Jest to problem dla szkół, dla nauczycieli-wychowawców, pedagogów szkolnych, ale przede wszystkim dla rodziców uczniów (szczególnie w rodzinach z większą liczbą dzieci w wieku szkolnym).

 

Z relacji nauczycieli wynika, że w różnych typach szkół część uczniów nie posiada podręczników! Jest to naszym zdaniem sytuacja niedopuszczalna, stawiająca w trudnej sytuacji zarówno ucznia, rodzica, jak i szkoły. Nauczyciele sygnalizują także kuriozalne sytuacje, gdy np. co rok zmienia się treść podręczników, nie respektując przynajmniej zasady trzyletniego cyklu danego etapu szkolnego (dodatkowe zamieszanie i drożyznę wprowadziły nowe podstawy programowe, a więc i… nowe podręczniki). Sytuację pogarszają trudności w organizowaniu rynku wtórnego – giełd podręczników używanych, z uwagi na słabą jakość wydawania części z nich.

 

Problem w znikomym stopniu rekompensuje program „wyprawka szkolna” – skierowana tylko do uczniów z klas I – III szkół podstawowych i III klas gimnazjów (maksymalny zwrot wynosi 170 zł), która dotyczy zbyt wąskiej grupy uczniów (progi zarobkowe są ustawione zbyt nisko, a informacje o możliwych przekroczeniach – do 10% – są przedstawiane zbyt ogólnikowo). Poza tym rodzice muszą i tak wcześniej znaleźć środki, żeby zakupić podręczniki i przedstawić stosowne rachunki – a często nie mają skąd pożyczyć. Należy pamiętać – według raportu GUS: „Ubóstwo w Polsce 2010″ – że co piąte dziecko w Polsce żyje w biedzie, zaś co 10 (ok. 600 tys. dzieci) – w skrajnym ubóstwie: niżej w Europie sytuuje się tylko Rumunia i Bułgaria.

 

Zdaniem „Solidarności” oświatowej sytuacja wymaga podjęcia SYSTEMOWYCH decyzji, bo nie wystarczy samo kserowanie stron, szukanie w internecie, co także grozi całkowitym odejściem młodych ludzi od czytania książek, czasopism. Z kolei liczenie na inwencję dyrektorów, nauczycieli musi wspierać odpowiednie oddziaływanie na wydawców, wsparcie finansowe szkół na to zadanie (wychowawca, pedagog szkolny najlepiej wiedzą, jakie są REALNE potrzeby i możliwości rodziców danego ucznia). Oczekujemy od MEN, władz oświatowych programu rzeczywiście wspierającego politykę prorodzinną, przeciwdziałającego wykluczeniu szkolnemu i nierównościom szans edukacyjnych wszystkich uczniów.

 

Krystyna Bojahr

(Zastępca Przewodniczącego Sekcji)

 

Barbara Kamińska

(Zastępca Przewodniczącego Sekcji)

 

Wojciech Książek

(Zastępca Przewodniczącego Sekcji) 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę