Liczebność uczniów w klasach

Apel ws. liczebności uczniów w klasach

 
Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego apeluje do pracowników oświaty w poszczególnych szkołach województwa pomorskiego o wsparcie działań NSZZ „Solidarność”, mających na celu takie ustalenia górnych limitów uczniów w klasach w roku szkolnym 2009/2010, aby ich liczebność nie przekraczała 24 – 26 w szkole podstawowych i gimnazjach oraz 30 w szkołach ponadgimnazjalnych (według jednego z dwóch wzorów załączonej PETYCJI).

 
W naszym przekonaniu ustalenie odpowiednich granic górnej liczebności uczniów w klasie jest warunkiem niezbędnym dla zachowania odpowiednio wysokiego i porównywalnego w różnych gminach, powiatach, regionach Polski – poziomu kształcenia i tak ważnego również wychowania.Sprzeciwiamy się tworzeniu edukacyjnej Polski dwóch prędkości.
 
Informujemy, że za pośrednictwem Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego będziemy domagać się od Rządu RP udzielenia pomocy finansowej, prawnej samorządom terytorialnym w realizacji tego zadania oraz wprowadzenia jednoznacznych standardów, określających progi maksimum w tym zakresie.
 
Wojciech Książek
(Przewodniczący Sekcji)
 
Barbara Kamińska
(Przewodnicząca WZD)
 
Apel otrzymują:
 
– Ministerstwo Edukacji Narodowej,
– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
– Komisja Edukacji Sejmu i Senatu RP,
– Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
– Jednostki samorządu terytorialnego w województwie pomorskim,
– Szkoły i placówki oświatowe z województwa pomorskiego,
– Środki Społecznego przekazu,
 
 
Protest OBYWATELSKI
 
Petycja
w sprawie liczebności uczniów w klasach
 
 
Otrzymuje:
 
……………………………………………………………….
 
……………………………………………………………….
 
 
My, niżej podpisani, domagamy się takiego ustalenia górnych limitów uczniów w klasach w roku szkolnym 2009/2010, aby ich liczebność nie przekraczała 24 – 26 w szkole podstawowych i gimnazjach oraz 30 w szkołach ponadgimnazjalnych.
Sprzeciwiamy się sytuacji, jaka występuje już obecnie w:
………………………………………………………………………………………………………………
 
a także planom, jakie wpisano do projektu organizacji pracy w roku szkolnym 2009/2010 w:
 
………………………………………………………………………………………………………………
 
W naszym przekonaniu ustalenie odpowiednich granic górnej liczebności uczniów warunek klasie jest warunkiem niezbędnym dla zachowania odpowiednio wysokiego i porównywalnego w różnych gminach, powiatach, regionach Polski – poziomu kształcenia i tak ważnego również wychowania.Sprzeciwiamy się tworzeniu edukacyjnej Polski dwóch prędkości.
Informujemy, że będziemy domagać się od Rządu RP udzielenia pomocy finansowej, prawnej samorządom terytorialnym w realizacji tego zadania oraz wprowadzenia jednoznacznych standardów, określających progi maksimum w tym zakresie.
 
Podpisy: ………………………………………………………………………………………………………………
 
Do wiadomości:
– Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” …………………………,
 
Data:…………………………………………………….
 
 
Protest – pismo KM
Petycja
w sprawie liczebności uczniów w klasach

 
Otrzymuje:
 
……………………………………………………………….
 
……………………………………………………………….
 
 
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ………………………….. domaga się od organu prowadzącego szkoły takiego ustalenia górnych limitów uczniów w klasach w roku szkolnym 2009/2010, aby ich liczebność nie przekraczała 24 – 26 w szkole podstawowych i gimnazjach oraz 30 w szkołach ponadgimnazjalnych.
Sprzeciwiamy się sytuacji, jaka występuje już obecnie w:
………………………………………………………………………………………………………………
 
            a także planom, jakie wpisano do projektu organizacji pracy w roku szkolnym 2009/2010 w:
………………………………………………………………………………………………………………
 
W naszym przekonaniu ustalenie odpowiednich granic górnej liczebności uczniów warunek klasie jest warunkiem niezbędnym dla zachowania odpowiednio wysokiego i porównywalnego w różnych gminach, powiatach, regionach Polski – poziomu kształcenia i tak ważnego również wychowania.Sprzeciwiamy się tworzeniu edukacyjnej Polski dwóch prędkości.
Informujemy, że będziemy domagać się od Rządu RP udzielenia pomocy finansowej, prawnej samorządom terytorialnym w realizacji tego zadania oraz wprowadzenia jednoznacznych standardów, określających progi maksimum w tym zakresie.
 
Z poważaniem:
 
 
 
 
Do wiadomości:
– Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” …………………………..,
– Środki społecznego przekazu,
 
 
Data:…………………………………………………….
 
 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę