Kształcenie zawodowe – wnioski z konferencji
Zgodnie z obietnicą, publikujemy zestaw materiałów z konferencji pt. „Stan kształcenia zawodowego w przededniu projektowanych zmian” , która odbyła się 8 grudnia w Gdańsku. Widać po jej przebiegu, jak i po spływających wciąż uwagach, że temat jest niezwykle aktualny.

 
W związku z tym postanowiliśmy, aby opublikować w internecie dotychczas otrzymane i opracowane materiały (i przedstawiane podczas konferencji wystąpienia), a niektóre z nich opatrzyć klauzulą „PROJEKTY”. Chcemy dać jeszcze czas zainteresowanym osobom, na zapoznanie się z nimi, na zgłoszenie ew. propozycji zmian, poprawek. Dotyczy to przede wszystkim podstawowego dokumentu konferencji, jakim jest „Wykaz problemów z zakresu kształcenia zawodowego opracowanych przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, którego treść opublikujemy po skończeniu konsultacji.
W związku z tym prosimy o dalsze uwagi – najlepiej do 10 stycznia 2010 roku. Prosimy także o wskazywanie problemów, które w pierwszej kolejności powinny być zgłoszone (z podaniem odpowiednich instytucji).
 
Raz jeszcze dziękujemy uczestnikom Konferencji, osobom przesyłającym uwagi już po jej zakończeniu (m. in. p. Markowi Nowickiemu – KO Gdańsk, p. Leonowi Kurr – Gdynia, p. Andrzejowi Antolakowi – Biłgoraj, p. Jerzemu Wiśniewskiemu – Toruń, p. dyr. Kazimierzowi Klasowi – Przodkowo).
 
 
Krzysztof Jędrzejczyk 
(Z-za Przewodniczącego Sekcji Krajowej) 
 
Wojciech Książek
(Przewodniczący Sekcji Gdańskiej)
 
Wojciech Szczepański
(Przewodniczący zespołu problemowego)
 
Załącznikami Komunikatu są:
 
 1. Komunikat z konferencji
 2. Zespół I – kształcenie zawodowe – wykaz problemów… (Krzysztof Jędrzejczyk)
 3. Zespół II – egzaminy zawodowe (Bogdan Skotnicki)
 4. Zespół III – klasy przysposabiające do pracy, młodociani (Wojciech Książek oraz sprawozdanie Marka Nowickiego)
 5. Uwagi i uzupełnienia do „Wykazu problemów z zakresu kształcenia zawodowego opracowanych przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Publikowane są uwagi, jakie zgłosili:
  1. Jan Bryndza i Wojciech Szczepański
  2. Mirosław Górczyński
  3. Kazimierz Klas – uwagi dyrektora szkoły
  4. Piotr Gwit – doradcy zawodowi
  5. Jerzy Wiśniewski – klasy przysposabiające do pracy
  6. Leon Kurr – egzaminy zawodowe
  7. Wojciech Szczepański – przykłady wniosków i apeli
  8. Krzysztof Jędrzejczyk – Ocena realizacji zgłaszanych postulatów
 6. Prezentacje w Power Poincie:
  • Informacja o pracach nad zmianami w kształceniu zawodowym i w zakresie egzaminów zawodowych (Ewa Konikowska-Kruk – dyrektor – MEN)
  • Informacja o projektach wspierających zmiany w kształceniu zawodowym (Grażyna Osicka – dyrektor KOWEZiU)
  • Wyniki egzaminów zawodowych – analiza porównawcza – 3 prezentacje (Irena Łaguna – dyrektor OKE w Gdańsku)
  • Egzaminy zawodowe – uwagi (Bogdan Skotnicki – b. dyr. CKU w Krośnie)
  • Przyczyny podejmowania problemu uczniów młodocianych (Wojciech Książek)
  • Porządek konferencji i Wykaz problemów…
 1. Wykaz aktów prawnych z zakresu kształcenia zawodowego – opr. MEN
 2. Apel WZD Sekcji Gdańskiej o tworzenie klas przysposabiających do pracy
 3. Uwagi do funkcjonowania gimnazjów i tworzenia klas przysposabiających do pracy – dyr. Jan Jóźków – Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie
 4. Prawo, uwagi do kształcenia młodocianych – Marek Nowicki – starszy wizytator – Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 
Prosimy o zgłaszanie uwag na adresy mailowe:
 
 
oraz ewentualnie bezpośrednio do osób – autorów zamieszczonych materiałów i opracowań:
 
kurr@vp.pl (Leon Kurr)
bjan@ckp.pl (Jan Bryndza)
opal96@neostrada.pl (Jan Jóźków)

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę