Spotkanie Rady Oddziału w Starogardzie Gdańskim

Dnia 25 kwietnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Oddziału w Starogardzie Gdańskim.

W zebraniu uczestniczył przewodniczący Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla oraz przedstawiciele działu Promocji i Informacji – Małgorzata Kuźma (kierownik działu) i Roman Stegart.

Dalsze działania Związku wobec odmowy przez rząd realizacji postulatów
związkowych przedstawił Krzysztof Dośla, natomiast zagadnienia dotyczące informacji i promocji Związku przedstawili Małgorzata Kuźma i Roman Stegart.

Sztab protestacyjny postanowił o podjęciu dalszych działań:

  • Planowane jest referendum strajkowe wśród członków naszego związku,
  • Pytania referendalne – będą jednolite dla wszystkich i podane zostaną na przełomie kwietnia i maja br.
  • Referendum ma być przeprowadzone do połowy czerwca 2013 r.
  • Planowane są wielodniowe manifestacje

NSZZ „Solidarność” domaga między innymi się:

  •  ochrony miejsc pracy
  •  pomocy przedsiębiorstwom utrzymującym zatrudnienie w czasie kryzysu
  • ograniczenia stosowania tzw. umów śmieciowych
  • zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze
  • Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”.
Download PDF
Powrót Drukuj stronę