Apel o bilet metropolitalny PKP-SKM dla nauczycieli

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca uwagę na nierespektowanie przysługującego nauczycielom prawa do przejazdów ulgowych na podstawie biletu metropolitarnego.

 

Nauczyciele posiadają ustawową ulgę na przejazdy niektórych przewoźników zrzeszonych w ZKZG, np. na przejazdy Szybką Koleją Miejską oraz na przejazdy pociągami Przewozów Regionalnych, jednak bilet metropolitarny nie uwzględnia tej ulgi, przez co nauczyciel jest pozbawiony swoich ustawowych uprawnień.

Nauczyciele coraz częściej przemieszczają się w granicach Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej szczególnie w związku z pracą i chcą nabywać bilety metropolitarne, ułatwiające korzystanie z komunikacji ZKZG.

WZD Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” w Gdańsku apeluje o respektowanie prawa nauczycieli w tym zakresie.

 

Wojciech Książek Barbara Kamińska

(Przewodniczący Sekcji) (Przewodnicząca WZD)

 

Do wiadomości:

- Ministerstwo Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku,

- Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

- Jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa pomorskiego,

- Środki społecznego przekazu,

Download PDF
Powrót Drukuj stronę