Apel do samorządów terytorialnych województwa pomorskiego o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o przekształcaniu szkół i przedszkoli

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego apeluje o dużą rozwagę w procesie podejmowania decyzji o ewentualnych przekształceniach – likwidacji szkół, placówek oświatowych, przedszkoli.

 

 

Oczekujemy, że:

1.  Respektowane będą – jak trzy lata temu we mieście Gdańsku przy prywatyzacji przedszkoli – zasady DIALOGU polegające na tym, iż do podjęcia decyzji potrzebna będzie pozytywna opinia:

a.  rodziców,

b.  pracowników,

c.  związków zawodowych,

d.  Pomorskiego Kuratora Oświaty.

2.  W przypadku planów przekształceniowych dotyczących przedszkoli, należy uwzględnić proces obecnego wdrażania obowiązku szkolnego dla SZEŚCIOLATKÓW i zapewnienia przedszkoli dla pięciolatków – aby nie pogłębiać chaosu z tym związanego (do września 2012 roku będą w przedszkolach często i 5- i 6-latki).

3. Decyzje będą elementem szerszej POLITYKI EDUKACYJNEJ realizowanej w danym organie prowadzącym, a nie tylko powodowane doraźnymi oszczędnościami czy odsuwaniem od samorządu prawnych zobowiązań do prowadzenia szkół i przedszkoli. Często sieć szkół podstawowych, gimnazjów były wypracowane z wielkim trudem na zasadzie kompromisu społecznego, czego nie wolno burzyć bez szerszej wizji polityki edukacyjnej na danym terenie.

4. OSOBY pracujące w danej szkole lub przedszkolu (tak nauczyciele-wychowawcy, jak i pracownicy administracji i obsługi szkolnej) nie będą mieli poczucia traktowania przedmiotowego, bez elementarnego szacunku dla ich pracy i dorobku zawodowego w tej placówce. Pracownicy muszą dużo wcześniej wiedzieć, z jakich ew. zabezpieczeń socjalnych (pakietu) mogą skorzystać. To sprawa elementarna, żeby praktycznie od zaraz nie szukali innego zatrudnienia lub zostawali „na bruku”.

5. Respektowane będzie PRAWO, szczególnie art. 5g i 59 ustawy o systemie oświaty i – w tym, zgodnie z art. 19 ustawy o związkach zawodowych – powiadamianie lokalnych struktur związków zawodowych (uchwała NSA z 29 listopada 2010 r.).

6. Uznawane będą prawne NORMY CZASOWE (np. wynikające z „Kodeksu postępowania administracyjnego” i ustawy o związkach zawodowych), tak aby decyzje nie zapadały w ostatniej chwili.

7. Obowiązywała będzie JAWNOŚĆ przygotowania i podejmowania decyzji.

8. Akcentowana będzie w procesie przekształceń PRYWATYZACJA USŁUGI, nie zaś budynku i mienia.

Rada Sekcji nie godzi się na posługiwanie się metodą faktów dokonanych, zaskakiwanie zainteresowanych rodziców i pracowników, braku osadzenia tych działań w jakimś szerszym i długofalowym programie edukacyjnym. Radni mają reprezentować nie tylko interes partyjny, ale przede wszystkim opinię wspólnot osiedlowych-lokalnych, skąd zostali wybrani.

Informujemy jednocześnie, że Rada Sekcji będzie popierać uzasadnione działania protestacyjne. Wszyscy musimy swoją działalnością i decyzjami dawać jasne sygnały, że szanujemy tych, których reprezentujemy.

 

 

Gdańsk, 10. 02. 2011 r.

 

 

Z poważaniem:

Wojciech Książek

(Przewodniczący Sekcji)

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę