Apel do samorządów terytorialnych o wspólne występowanie ws. potrzeb finansowych na zadania edukacyjne

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego apeluje do jednostek samorządu terytorialnego, związków samorządowych, by domagały się zagwarantowania pełnego finansowania nowych zadań, które nakłada Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Ubolewamy, że jak na razie, jesteśmy osamotnieni w ubieganiu się o wzrost nakładów na takie nowe zadania, jak:

1. Sześciolatki w szkole,

2. Przedszkole dla każdego pięciolatka,

3. Obowiązek zapewnienia takiej samej oferty terapeutycznej dla każdego ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nakładanie co raz to nowych zadań bez realnych środków na ich realizację prowadzi polską edukację donikąd.

Proponujemy zorganizowanie wspólnej konferencji na temat wyliczenia rzeczywistych kosztów utrzymania oświaty (realnego koszyka zadań edukacyjnych).Należy zobowiązać Rządu do opracowania wieloletniej prognozy finansowej, podobnej do tej, jaką muszą sporządzać jednostki samorządu terytorialnego .

 

Wojciech Książek Barbara Kamińska

(Przewodniczący Sekcji) (Przewodnicząca WZD)

 

Do wiadomości:

- Premier RP, Kancelaria Prezydenta RP,

- Kluby parlamentarne,

- Ministerstwo Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku,

- Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

- Jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa pomorskiego,

- Środki społecznego przekazu,

Download PDF
Powrót Drukuj stronę