Apel do MEN w sprawie rzetelnego przekazu informacji o sytuacji w oświacie

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego apeluje do Ministerstwa Edukacji o rzetelny przekaz informacji dotyczących planowanych zmian w oświacie.

 

 

W ostatnim czasie społeczeństwo jest zasypywane medialnymi doniesieniami o kontrowersyjnych propozycjach zmian prawnych w oświacie.

 

Przekazywanie kolejnych, czasami sprzecznych informacji (jak ostatni artykuł w „Gazecie Prawnej” o możliwości oddania samorządom terytorialnym decyzji w kwestii wysokości wynagrodzeń, wysokości pensum oraz późniejsze dementi), nie służy tworzeniu atmosfery zaufania między władzami oświatowymi a nauczycielami i dyrektorami placówek oświatowych. Rodzą się domniemania o próby świadomego sondowania reakcji środowiska oświatowego na różne, często sprzeczne, a nawet radykalne pomysły edukacyjne.

 

Po raz kolejny zwracamy uwagę na napięcia występujące w szkołach w związku z zaskakującym i często złym stanowieniem prawa, nadmiarem nie do końca przygotowanych projektów, co pogłębiają sprzeczne informacje medialne.

 

Oczekujemy od MEN rzetelnej informacji kierowanej bezpośrednio do środowiska oświatowego i partnerów społecznych bez pośrednictwa mediów.

 

Gdańsk, 14. 12. 2010 r.

 

Krystyna Bojahr                                                    

(Zastępca Przewodniczącego)

 

Barbara Kamińska 

(Zastępca Przewodniczącego)

 

Wojciech Książek 

(Przewodniczący)

 

Do wiadomości:

1/ Komisja Edukacji – Sejmu i Senatu RP,

2/ Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

Download PDF
Powrót Drukuj stronę