Apel do MEN o zapewnienie środków finansowych na tworzenie etatów pomocy nauczyciela w najmłodszych oddziałach w szkołach podstawowych (w tym tzw. zerówkowych)

 

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej, o przeznaczenie środków na stworzenie dodatkowego etatu-pomocy nauczyciela (podobnie jak w przedszkolach) w odziałach zerowych, do których uczęszczają dzieci pięcioletnie lub pięcio- i sześcioletnie razem.

 

Jest to niezbędne dla zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa szczególnie dzieciom pięcioletnim, sześcioletnim, które z uwagi na dużą niesamodzielność, w tym czasami niepełnosprawność niezakwalifikowaną do integracji, nie wykonują wielu czynności samoobsługowych. Niezbędna staje się więc pomoc osoby dorosłej, choćby przy ubieraniu przed wyjściem na dwór. Nie można uznawać obecnej sytuacji za prawidłową, skoro nauczyciel w trosce o bezpieczeństwo wychowanków zmuszony jest do zabierania całej grupy do toalety, gdy jedno dziecko zasygnalizuje potrzebę fizjologiczną.

 

Oczekujemy od MEN oraz samorządów terytorialnych konsekwencji w ujednoliceniu warunków opieki w przedszkolach i szkołach, skoro podjęto się wprowadzenia dzieci pięcioletnich do szkół, należy tez wprowadzić etaty pomocy nauczyciela.

 

Przypominamy, że problem ten sygnalizujemy od momentu wdrażania programu rozpoczynania obowiązku szkolnego od sześciu lat.

 

Z poważaniem:

 

Barbara Kamińska, Zastępca Przewodniczącego Sekcji

 

Wojciech Książek Przewodniczący Sekcji

Download PDF
Powrót Drukuj stronę