Gdańsk 2.09.2013 r.

 

Porządek obrad ZRG NSZZ „Solidarność”

w dniu 2.09.2013 r.

                                        (projekt)

1.     Przyjęcie porządku obrad

2.     Akcja protestacyjna w Warszawie w dn. 11-14.09.2013 r.

- informacja z posiedzenia KK NSZZ „Solidarność”

- informacja z posiedzenia sztabu protestacyjnego

 3. Wniosek o przedłużenie funkcjonowania zarządu komisarycznego w organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w PZU Życie S.A.

   4. Informacja o wykonaniu budżetu ZRG NSZZ „Solidarność” za I półrocze 2013 r.

   5. Informacja na temat Maratonu Solidarności

   6. Informacje:

       - działalność szkoleniowa

       - projekty europejskie

   - sytuacja w zakładach pracy (Stocznia Gdańska, Unimor i in.

   7. Wolne wnioski.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę