Aktualności – 4Wrzesień 1980 r. Niezależne Zrzeszenie Studentów: młodzi i radykalni


Na fali strajków robotniczych z lipca i sierpnia 1980 r. i powstania NSZZ „S” umocnił się niezależny ruch studencki, zapoczątkowany w 1977 r. przez Studenckie Komitety Solidarności. …

Górnicy protestują przed ministerstwem Energii. Bronią prezesa i spółki JSW


Akcja protestacyjna górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczęła się 11 czerwca br. rano przed siedzibą Ministerstwa Energii przy ul. Kruczej 36 w Warszawie. Górnicy, a …

Namioty protestu staną we wtorek przed Ministerstwem Sprawiedliwości


Od jutra, czyli od 7 maja 2019 r. pracownicy sądów i prokuratury – w tym także sądów administracyjnych – rozpoczynają następny etap protestu – ustawią …

Wzrasta liczba obcokrajowców, którzy mają umowę o pracę.


Podstawową reguła przy zatrudnianiu cudzoziemców jest ich równe traktowanie z obywatelami państwa-gospodarza oraz unikanie wszelkich przejawów dumpingu i dyskryminacji płacowej. Za tym idzie więc obowiązek …

Rząd podpisał porozumienie z liderami oświatowej „Solidarności”


Od godziny 19 w niedzielę trwały dalsze negocjacje między stroną rządową i związkami reprezentującymi nauczycieli. Propozycje rządowe zostały odrzucone przez dwie centrale związkowe. – Dwie …

Wzrost bezrobocia w styczniu br. w porównaniu z grudniem ub.r., ale spadek rok do roku


W styczniu br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach w Polsce. Jest to wynikiem zakończenia prac sezonowych w branżach takich jak …

Wyrok na Żołnierzach Niezłomnych. Dzisiaj wracają jako armia cieni


8 lutego 1951 r. w warszawskim więzieniu na Mokotowie wykonano wyrok śmierci na majorze Zygmuncie Szendzielarzu „Łupaszce”, żołnierzu niezłomnym, dowódcy 5. Wileńskiej Brygady AK, a …

22 stycznia 1863 r. Powstanie styczniowe, tragiczny zryw ku niepodległości


22 stycznia 1863 r. na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim wybuchło Powstanie styczniowe. Objęło swym zasięgiem Litwę, obecną Białoruś i część współczesnej zachodniej Ukrainy. Pozostały …

Prezydent Gdańska reanimowany po ataku nożownika


Akt barbarzyństwa podczas finału WOŚP na Targu Węglowym w Gdańsku. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz był reanimowany po ataku nożownika. W niedzielę około godz. 20 na …

17-18 września 1980 r. Początek Niezależnego Zrzeszenia Studentów


Na fali strajków robotniczych z lipca i sierpnia 1980 r. i powstania NSZZ „S” umocnił się niezależny ruch studencki, zapoczątkowany w 1977 r. przez Studenckie Komitety Solidarności. …