AktualnościPrezydent Gdańska reanimowany po ataku nożownika


Akt barbarzyństwa podczas finału WOŚP na Targu Węglowym w Gdańsku. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz był reanimowany po ataku nożownika. W niedzielę około godz. 20 na …

17-18 września 1980 r. Początek Niezależnego Zrzeszenia Studentów


Na fali strajków robotniczych z lipca i sierpnia 1980 r. i powstania NSZZ „S” umocnił się niezależny ruch studencki, zapoczątkowany w 1977 r. przez Studenckie Komitety Solidarności. …

22 stycznia 1863 r. Powstanie styczniowe, tragiczny zryw ku niepodległości


22 stycznia 1863 r. na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim wybuchło Powstanie styczniowe. Objęło swym zasięgiem Litwę, obecną Białoruś i część współczesnej zachodniej Ukrainy. Pozostały …

10 stycznia – ważny termin dla organizacji związkowej!


Przypominamy, że do 10 stycznia każda organizacja związkowa jest zobowiązana do przedstawienia pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji. Taką informację składa się zawsze …

4 tysiące do zwolnienia. Będzie protest pracowników Sanepidu?


Najprawdopodobniej wkrótce, jeszcze w czerwcu, „Solidarność” z sanepidów zorganizuje akcję protestacyjną przed Sejmem. Związkowcy sprzeciwiają się forsowanej przed Ministerstwo Rolnictwa reformie systemu kontroli bezpieczeństwa żywności. …

Minister rolnictwa tworzy superinspekcję, łamiąc zasady dialogu


Utworzenie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności podporządkowanej Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oznacza de facto konflikt interesu. Bowiem jak alarmuje „Solidarność”, kontrolą żywności zajmie się resort …

Reforma walki z bezrobociem


Rewolucję walki z bezrobociem zapowiada resort pracy. Zgodnie z przygotowanymi założeniami reformy rynku pracy urzędy pracy mają zostać scentralizowane i przejść pod kontrolę administracji rządowej, …

Wyrok na Żołnierzach Niezłomnych. Dzisiaj wracają jako armia cieni


8 lutego 1951 r. w warszawskim więzieniu na Mokotowie wykonano wyrok śmierci na majorze Zygmuncie Szendzielarzu „Łupaszce”, żołnierzu niezłomnym, dowódcy 5. Wileńskiej Brygady AK, a …

35 lat później – spotkanie internowanych w Strzebielinku


Oddział NSZZ „Solidarność” w Wejherowie zaprasza na 11 grudnia do wzięcia udziału w uroczystej mszy św. za Ojczyznę w intencji internowanych działaczy Solidarności w obozie …

Śniadek: Idea samorządu, tak bliska nam, programowi Solidarności z 1981 roku, uległa degrengoladzie


Rozmowa z posłem Januszem Śniadkiem, szefem okręgu gdańsko-gdyńskiego Prawa i Sprawiedliwości – W Trójmieście rządzą piątą kadencję ci sami prezydenci. Stworzył się wokół nich swoisty …