Prawo pracownika do dnia wolngego po nocnej podróży służbowej

Częstym zagadnieniem w pracy w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN są podróże służbowe. Są związane z szerokim wachlarzem wyjazdów poza miejsce pracy: konferencje, seminaria, gościnne wykłady, prace badawcze w terenie, spotkania z kontrahentami, itd. Powroty po całym dniu pracy poza miejscem i podróży następują nierzadko późno w nocy. Biorąc po uwagę tak intensywny dzień, a w zasadzie dobę, wydaje się oczywiste, że powinniśmy następnego dnia mieć dzień wolny od pracy. A jak to wygląda prawnie?

Sprawę regulują dwa przepisy.


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy

Art. 132. § 1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniem § 3 oraz art. 136 § 2 i art. 137.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.

§ 3. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę