Prawo pracownika do dnia wolngego po nocnej podróży służbowej

Częstym zagadnieniem w pracy w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN są podróże służbowe. Są związane z szerokim wachlarzem wyjazdów poza miejsce pracy: konferencje, seminaria, gościnne wykłady, prace badawcze w terenie, spotkania z kontrahentami, itd. Powroty po całym dniu pracy poza miejscem i podróży następują nierzadko późno w nocy. Biorąc po uwagę tak intensywny dzień, a w zasadzie dobę, z ludzkiego punktu widzenia jest oczywiste, że nie powinniśmy następnego dnia mieć dzień wolny od pracy. A jak to wygląda prawnie?

Sprawę regulują dwa przepisy.


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy

Art. 132. § 1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniem § 3 oraz art. 136 § 2 i art. 137.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.

§ 3. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.


Przykładowo. Pracownik wraca pociągiem w wagonie z miejscami siedzącymi o godzinie 20.30 na dworzec PKP w Gdańsku. Zgodnie z pierwszym z przytoczonych przepisów, pracownikowi przysługuje 11 godzin odpoczynku dobowego. Praca w IMP PAN zaczyna się zgodnie z regulaminem o godzinie 7.30. A więc pracownik ma zapewnione 11 godzin „odpoczynku” (7.30 – 20.3 = 11). Choć w skład tego „odpoczynku” wchodzi dojazd z dworca do domu, kolacja, czynności higieniczne, przygotowanie się do wyjścia do pracy po przebudzeniu, droga z domu do pracy. Zgodnie z drugim z przytoczonych przepisów, pracownikowi przysługuje prawo do 8 godzin snu po podróży zakończonej w nocy. Jeśli zatem wszystkie wymienione czynności dodatkowe związane z zagospodarowaniem tych 11 godzin między przyjazdem pociągu na dworzec PKP, a rozpoczęciem pracy o 7.30 zajęły przykładowo 4 godziny, to na sen pozostaje 7 godzin (11 – 4 = 7). Jest to podstawa do usprawiedliwienia nieobecności w pracy z powodu braku zapewnienia 8 godzin snu bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy. Dowodem powinno być oświadczenie pracownika.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę