Wykluczony z NSZZ „Solidarność”

Obradująca 12 grudnia 2016 r. Komisja Zakładowa Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Jeronimo Martins Polska S.A. przyjęła uchwałę o pozbawieniu członkostwa (wykluczenia ze Związku) Roberta Jacyno.

W uzasadnieniu członkowie władz związku powołali się na paragraf 15 pkt. 5 rozdziału III PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU, który mówi, że członek związku jest zobowiązany „nie podejmować czynów, które naruszają dobre imię Związku”. Główne zarzuty wysuwane wobec Roberta Jacyno dotyczyły: działań prowadzących do skłócania członków Komisji Zakładowej, wpływając w ten sposób na dezintegrację organizacji oraz trudności we wspólnym reprezentowaniu NSZZ „Solidarność” wobec pracodawcy, a także jednoosobowego podejmowania decyzji o przyjmowaniu nowych członków związku.

W posiedzeniu KZ brało udział 10 z 15 członków komisji. Za uchwałą głosowało 8 osób, dwie wstrzymały się od głosu.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę