Świadczenia ZFŚS-seniorzy i renciści JMP S.A. Informacja.

 Komisja Zakładowa przypomina emerytom i rencistą , którzy przeszli na świadczenia bezpośrednio z zakładu pracy , o przysługujących , niektórych świadczeniach z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Niezbędnym warunkiem jest złożenie do końca marca 2015 r oświadczenia o dochodach.

Organizacja związkowa , analizując realizację preliminarza ZFŚS za rok 2015, z niepokojem przyjęła informację ,że realizacja świadczenia „paczka dla emeryta ”  oscyluje na poziomie zerowym. W związku z tym faktem, uważamy że nie wystarczający jest sposób propagowania i informowania pracowników będących na świadczeniu rentowym i emerytalnym o przysługujących świadczeniach i zasadach ich przyznawania.

senior 2

Świadczenia te przysługują byłym pracownikom , którzy przeszli bezpośrednio z zakładu pracy  ( biedronka)na świadczenia rentowe i emerytalne , i nie podjęli żadnej dodatkowej pracy zarobkowej. Od 2016 r , preliminarz na nowy rok uwzględnia też  ”paczki świąteczne dla emerytów/rencistów’ , a więc osoby na świadczeniu rentowym. Przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia o dochodach , które dostępne jest w systemie ohr, w sklepach biedronka i na centrach dystrybucyjnych.W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji proszę o kontakt z przewodniczącym  komisji zakładowej -Piotrem Adamczakiem pod numerem tel 517 284 750 . Ze względu na brak wiedzy wśród pracowników zwracamy się z prośbą o dalsze rozpowszechnianie informacji.

Robert Jacyno

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę