Order dla Prezesa JMP S.A. Stanowisko Komisji Krajowej

W dniu 22 października na zjeździe Komisji Krajowej zostało przyjęte stanowisko odnośnie wręczenia orderu Krzyża Kawalerskiego Zasługi RP ,dla Pedro Pereira da Silva, członka zarządu Jeronimo Martins Polska S.A.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z oburzeniem przyjmuje wiadomość o uhonorowaniu Pana Pedro Pereira da Silva – dyrektora operacyjnego Grupy Jeronimo Martins (właściciela sieci Biedronka) Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Order przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego panu Pedro Pereira da Silva nadawany jest cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innym państwami i narodami. Order – jak uzasadniono w komunikacie MSZ – miał zostać przyznany za wkład w rozwój gospodarczy Polski, tworzenie miejsc pracy, zaangażowanie firmy w działalność społeczną i charytatywną oraz znaczący wkład w rozwój stosunków handlowych między Polską, a Portugalią. Powszechnie wiadomo, że podnoszony w uzasadnieniu wkład w rozwój gospodarczy Polski, od samego początku funkcjonowania sieci Biedronka w Polsce, oparty był na nieograniczonej ekspansji sieci, wypieraniu z rynku rodzimych przedsiębiorstw, łamaniu praw pracowniczych, zmuszaniu do pracy ponad siły i w niebezpiecznych warunkach, a w konsekwencji naruszaniu niezbywalnej godności pracowników. Sieć Biedronka stała się niechlubnym przykładem wyzysku pracowniczego. Od początku istnienia w sieci Biedronka ograniczane były również prawa związków zawodowych. Do dziś sytuacja ta nie zmieniła się. Na przestrzeni ostatnich kilku lat sieć dyskryminowała pracowników z powodu przynależności do związków zawodowych, co zostało udowodnione prawomocnymi wyrokami sadowymi. Dialog z pracodawcą nie istnieje, a spotkania mają charakter incydentalny i nie powodują zmian w warunkach świadczenia pracy.

Prezydium Komisji Zakładowej w dniu 22 października brała udział w manifestacji śląsko-dąbrowskiej Solidarności .Podczas manifestacji odbył się happening podczas którego zawieszono na symbolicznym drzewku order dla Pani Premier Kopacz . Hasłem przewodnim happeningu było „Order za Order”. Prezydium Komisji Zakładowej z zadowoleniem przyjęło stanowisko Komisji Krajowej , w pełni zgadzając się z zawartą w piśmie argumentacją. W związku z sytuacją w sklepach biedronka, utrudnianiu działalności związkowej w najbliższym czasie odbędzie się akcja ogólnopolska , która spotkała się z aprobacją Komisji Krajowej.Stanowisko_ws.nadania_Krzyza_Kawalerskiego_Orderu_Zaslugi (2)-page-001

 

Stanowisko_ws.nadania_Krzyza_Kawalerskiego_Orderu_Zaslugi (2)-page-002

Download PDF
Powrót Drukuj stronę