IV spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych Region Gdański NSZZ „Solidarność”

W dniu 29 czerwca 2015 odbyło się w Gdańsku ,w Polskiej  Filharmonii Bałtyckiej IV coroczne spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych.  W spotkaniu  przedstawicielami brali udział zaproszeni goście między innymi  przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, poseł Janusz Świadek,  a uroczystość otworzył przewodniczący Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla który odczytał list od prezydenta elekta Andrzeja Dudy skierowany do Zarządu Regionu. W trakcie uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia związane z działalnością związkową dla organizacji w kategorii największy procent uzwiązkownienia , największa liczebność, oraz najszybciej rozwijająca się organizacja. W uroczystości brali udział jako goście przedstawiciele organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w Jeronimo Martins Polska  S.A. , w ramach komisji oddziałowej regionu gdańskiego w składzie:

-Robert Jacyno -przewodniczący komisji oddziałowej  region gdański NSZZ „Solidarność” JMP w S.A. , vice przewodniczący komisji zakładowej

-Adam Żbikowski – członek komisji oddziałowej region gdański d/s rozwoju organizacji trójmiasto,

-Magdalena Wojtal -członek organizacji związkowej komisja oddziałowa region Gdańsk  NSZZ „Solidarność ” w JMP S.A.

Na zakończenie spotkania odbył się występ zespołu Contra Mundum.

mms_img-331051562

 

zdj .Magdalena Wojtal. Komisja oddziałowa. Od lewej :Adam Żbikowski , Magdalena Wojtal, Robert Jacyno

Download PDF
Powrót Drukuj stronę